Oudere vluchtelingen en oudere Amsterdammers werken samen in creatief project

Op woensdag 29 juni om 15.00 uur in het Tuinstadhuis aan Plein ’40-‘45 vindt de feestelijke presentatie plaats van het project Gedeelde Toekomst 2. In dit project van Stichting Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan, locatie Amsterdam (SVAZ), hebben oudere vluchtelingen en oudere Amsterdammers uit onder andere Nieuw-West, samen gewerkt aan een grafisch kunstwerk. Ook hebben zij samen organisaties en (culturele) instellingen in de wijk en in de stad bezocht. Het project wordt afgerond met een feestelijke bijeenkomst waarin de resultaten worden gepresenteerd en waarin u kennis kunt maken met de deelnemers en de vrijwilligers. U kunt zich aanmelden bij Anna Philipsen via aphilipsen@svaz.nl.