Opening buurttuin “Wilg en Es” Zwanenburg

Afgelopen zondag werd de buurttuin “Wilg en Es’” officieel geopend door polderecoloog Henk Hofhuis van de gemeente Haarlemmermeer.

Foto Peter Vreeswijk

De aanleg van de buurttuin in Zwanenburg is inmiddels begonnen. De grond vlak naast de school de Achtbaan is omgeploegd en die middag is met buurtbewoners begonnen met het planten van diverse soorten bomen, aardbeiplanten, kruiden en bloemsoorten en op korte termijn komen er verharde paden en ook een heg is reeds geplaatst rondom de buurttuin met de naam ’Wilg en Es’.

Esther Velzeboer nam het initiatief voor de buurttuin. Zij wordt ondersteund door Monique de Reus-Labeur. Het idee ontstond toen Esther bezig was in haar eigen moestuin. Zij dacht hierbij aan de mogelijkheid van schooltuinen. Slechts één school in Zwanenburg bleek belangstelling te hebben: OBS De Achtbaan. Deze school kwam met een suggestie voor een locatie. Naast De Achtbaan op de hoek van de Wilgenlaan en de Essenlaan ligt al jaren een stuk grond braak. Esther ging met haar idee naar de gemeente. Door de steun van Nick Nijman van Meerwaarde konden de plannen worden uitgevoerd. De gemeente stelde zelfs een bedrag van 3.500 euro beschikbaar uit het Wijkbudget.

Esther: „De bijdrage kregen wij alleen als er sprake was van een activiteit voor de buurt of de wijk. Vandaar dat het niet alleen schooltuinen werden maar een buurttuin met een deel schooltuinen. Uiteraard moeten wij wel zelf een deel van de kosten dragen. De bijdrage was goed om te kunnen beginnen met het omploegen van het terrein en de aanleg van middenpaden en de heg door hoveniersbedrijf Biesot uit Vijfhuizen. Verder is er nog behoefte aan een toegangshek en een tweetal bankjes zou leuk zijn. Een informatiebord kunnen wij plaatsen door steun van De Zaag. Verder zijn verder kruidenplanten en struiken van harte welkom.”

Een kwart van de tuin gaat door de Achtbaan gebruikt worden. Omdat het een buurttuin wordt kan iedereen meewerken aan de aanleg, het onderhoud en het oogsten.

Esther en Monique willen wel dat er afgesproken wordt wanneer er gewerkt gaat worden. Dit om te voorkomen dat het een chaos wordt in de tuin die vrij toegankelijk blijft.