Opening BMX baan bij H.S.C. De Bataaf in Zwanenburg door wethouder Booy

Op zaterdag 29 juni rond de klok van twee uur was het eindelijk zover. Voorzitter Weite Haaijer begon zijn toespraak in een overvolle en zeer warme kantine van de wielervereniging. Een toespraak over een lange weg  die is afgelegd om vandaag te komen tot de opening van de  BMX baan.

Foto: Peter Vreeswijk

Tweeëneenhalf jaar geleden is het idee geboren uit een droom van een vriendengroep uit Vijfhuizen. Al snel bleek dat met de realisering van deze baan een bedrag van minstens € 300.000,– gemoeid was. Uiteindelijk, door aanschrijving van diverse fondsen en een bijdrage van de provincie is dat gelukt. Maar dan begint het echte werk pas! Veel dank is verschuldigd aan Joeri Beukenveld die de baan heeft ontworpen volgens de richtlijnen van de KNWU. Ook de tomeloze en belangeloze inzet van materiaal en materieel van de firma Breure werd geprezen alsmede de bediening daarvan door Ronald Haaijer.

Er komt heel wat bij kijken om een dergelijke baan aan te leggen: elektra aanleggen, lichtmasten plaatsen, kleedkamers aanpassen. Aan de firma Bouwens, Ron Jacobs van de Van Der Veldt Groep en Frans Sparnaay van Hoekwater b.v.  is veel dank verschuldigd. Tenslotte prees Weite Haaijer alle vrijwilligers van zowel de vaste woensdagochtend werkploeg als van de BMX ploeg voor hun betrokkenheid en hulp. Ook op de vrienden van de Feestweek en handbalvereniging VOS kon de wielervereniging altijd een beroep doen.

Foto Peter Vreeswijk

Na deze toespraak begaven alle aanwezigen zich in de richting van de BMX baan. Daar gaf wethouder Mieke Booy het startschot voor de eerste ronde. Er volgden daarna nog twee ronden. Na iedere ronde werd een cheque gepresenteerd van de drie hoofdsponsers, t.w. Stichting J.C. Ruigrok, Het Schipholfonds en de Provincie Noord-Holland, met respectievelijk bedragen van € 50.000,–, € 34.065,25 en € 65.600,–. Daarna kon nog vrijelijk gebruik gemaakt worden van de nieuwe baan of kon onder het genot van een hapje en een drankje nog worden genoten van de prestaties van onze voetbalvrouwen.