Openbare Dorpsbijeenkomst Badhoevedorp 🗓 🗺

Haarlemmermeer Noord
Dorpshuis Map

Openbare Dorpsbijeenkomst Badhoevedorp op maandag 24 september

20.00 uur: wat voor nieuw Centrum wil het dorp? – Voorzitter verlaat bestuur

Op maandag 24 september om 20.00 uur is in het dorpshuis weer een openbare dorpsbijeenkomst georganiseerd.

Het onderwerp voor deze avond is: wat voor nieuw Centrum wil het dorp?

Tot 30 september kunnen inwoners reageren op het Concept Stedelijk Bouwkundig Ontwerp nieuwe Centrum. Dit ontwerp roept nog veel vraagtekens op.

Op deze avond staan we ook stil bij het vertrek van de voorzitter Anne Marie Kamevaar. Op 5 september jl. heeft zij met onmiddellijke ingang het voorzitterschap neergelegd en het bestuur verlaten. Anne Marie gaat deel uitmaken van het team van een lokale politieke partij en vindt dit onverenigbaar met het voorzitterschap van de VDB.

Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de samenstelling van het bestuur. De overige 3 leden van het bestuur zoeken zo snel mogelijk contact met bewoners die juist nu actief willen worden voor de VDB en belangstelling hebben voor bestuurswerk. Voor informatie: Margriet Rietmeijer, secretaris@dorpsraadbadhoevedorp.nl