Open brief aan de gemeenteraad Haarlemmermeer

Badhoevedorp, 6 juni 2013
Geachte dames en heren van de Gemeenteraad Haarlemmermeer,
Inmiddels ruim 5 jaar is de Dorpsraad Badhoevedorp actief betrokken bij de participatie inzake de
gebiedsontwikkeling Badhoevedorp. Deze participatie had tot doel het uitwerken van de afspraken
zoals o.a. vastgelegd in de Bestuursovereenkomst en het opstellen en uitwerken van het Masterplan
Badhoevedorp.
Gedurende die tijd is een volwaardig participatiestructuur opgebouwd en hebben verschillende
begeleidingsgroepen samengewerkt met diverse instanties, waar onder de gemeente
Haarlemmermeer. Hierbij heeft de Dorpsraad Badhoevedorp een belangrijke rol gespeeld en vele
malen inhoudelijk, schriftelijk en diepgaand gereageerd op concepten, plannen en voorstellen van de
gemeente. Altijd vanuit een positief kritische instelling.
De Dorpsraad Badhoevedorp heeft steeds geijverd de gemaakte afspraken, de gedane toezeggingen
en de gewekte verwachtingen om te zetten in een formeel bestemmingsplan. Niet meer, maar ook
niet minder.
Verbaasd waren wij in eerste instantie dat onze inbreng in de verschillende voorafgaande
deelplannen en voorontwerpen, nauwelijks terug te vinden was in het ontwerp bestemmingsplan.
Verbijsterd zijn wij nu over het feit dat onze zienswijzen, die slechts beschrijven waar het ontwerp
bestemmingsplan niet conform de gemaakte afspraken is, vrijwel allemaal zijn afgewezen of met
beloften worden afgedaan.
Niet alleen stellen wij vast dat het bestemmingsplan niet voldoet aan het Masterplan Badhoevedorp,
zoals door u vastgesteld in 2008, maar ook dat alle inspanningen in de participatie per saldo vrijwel
niets hebben opgeleverd.
Om die reden roepen wij de gemeenteraad op aan het college duidelijk te maken dat het Masterplan
zoals besloten in 2008 dient te worden uitgevoerd.
Tot slot. Onze zienswijzen zijn redelijk en slechts conform Masterplan. Het terzijde schuiven van onze
zienswijzen is een schoffering van alle betrokken Badhoevedorpers en een minachting van de
gemaakte afspraken zoals vastgelegd in het Masterplan. Onder deze omstandigheden ziet de
Dorpsraad Badhoevedorp geen reden betrokken te blijven bij de participatie. Het woord is nu aan de
gemeenteraad. Wij zijn klaar!
Hoogachtend,
Bestuur Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.