Open brief 2 aan Ronald Mauer

Op 3 december 2012 heb ik over het fenomeen blauwe zóne een email gezonden aan de wethouder van verkeer de heer Ronald Mauer om op de Ardennenlaan over te gaan tot het aanleggen van een blauwe zóne. Ik zelf heb hier metingen gedaan welke er niet om liegen de bezettingsgraden waren dag en nacht 95,2 %, 98 %, en diverse keren 100 %.

Als antwoord kreeg ik op 8 februari 2013 meer dan twee maanden later het volgende te lezen en nu citeer ik.

De stadsdeelraad heeft bij de behandeling van het Parkeerbeleidsplan nadrukkelijk aangegeven om bij de invoering van parkeerregulering het gebied niet groter te maken dan strikt noodzakelijk en om zeer terughoudend te zijn met de verdere invoering van parkeerregulering. In het Parkeerbeleidsplan is opgenomen wanneer parkeerregulering kan worden ingevoerd.

1. de parkeerdruk moet op bepaalde momenten hoger zijn dan 90 %.

2. parkeerders van buiten het stadsdeel moeten overlast veroorzaken,

3. er moet onder de bewoners draagvlak zijn voor parkeerregulering.

Ik betreur de door u ervaren overlast . Ten aanzien van uw verzoek moet ik u echter melden dat er op dit moment geen concrete plannen zijn om het parkeren in delen van Nieuw-Sloten te gaan reguleren. Indien u denkt dat de door u beschreven parkeeroverlast een breed ervaren probleem is, dan zou u de buurt kunnen mobiliseren om uw probleem en wens om en blauwe zóne of betaald parkeren in te voeren kenbaar te maken aan de deelraad. Dit kan door het inleveren van een handtekeningenlijst.

Met dit nietszeggende antwoord moet ik het dan maar doen, wie is de schuld dat wij hier nu parkeeroverlast ondervinden ( ONZE DEELRAAD ) deze moest zo nodig een paar jaar geleden in de ons aangrenzende gebieden betaald parkeren invoeren ( PAULUS DE WILT ) HIERNA BEGON BIJ ONS DE OVERLAST.

Ik begrijp niet waarom ik nu handtekeningen moet gaan ik ben ophalen (ik ben 76 jaar) om hier een blauwe zóne te krijgen dit staat nergens in het parkeersbeleidsplan wij hoeven alleen maar te voldoen aan de punten 1, 2, en 3.

Wij voldoen ruim aan alle drie de normen welke nodig zijn om hier een blauwe zóne te krijgen.

1. De parkeerdruk is veel en veel hoger dan 90 %.

2. Er parkeren hoofdzakelijk mensen van buiten Amsterdam, deze parkeren hun auto hier op de Ardennenlaan en gaan verder met de tram naar hun werk. Ook hebben we hier last van langparkeerders uit de ons aangrenzende gebieden.

3. Er is draagvlak genoeg onder de bewoners hier in Nieuw-Sloten ik hoor om mij heen niets dan klagende bewoners.

Onze deelraad keert het om ik moet aantonen via een handtekeningen actie dat er een breed draagvlak is dit is je reinste idioterie, laat Ronald Mauer er maar voor zorgen dat hij hier tellingen gaat laten verrichten dan komt hij er vanzelf wel achter dat het de hoogste tijd wordt om hier een blauwe zóne in te voeren.

De opmerking van Hans Zuiver in zijn mail blauwe zóne of betaald parkeren slaat ook nergens op ik heb het nooit over betaald parkeren gehad alleen maar over een blauwe zóne.

In het parkeersbeleidsplan staat dat een blauwe zóne de voorkeur heeft boven betaald parkeren handel dan ook naar dit rapport zou ik zo zeggen.

KOM OP RONALD LAAT HET STADSDEEL ZICH NU EENS ééN KEER VAN ZIJN GOEDE KANT LATEN ZIEN LEG DIE BLAUWE ZÓNE AAN EN HELP ONS UIT DE PARKEERBRAND

Als er weer niets gebeurd ga ik maar weer eens VOOR DE ZOVEELSTE KEER inspreken bij een raadsvergadering misschien dat dat helpt MAAR IK HEB ER EEN HARD HOOFD IN. Volgens mij halen jullie wel weer hun stokpaardje van stal door te zeggen ER IS GEEN GELD VOOR dit wordt te pas en te onpas gebruikt.

Wanneer conformeren jullie je nu eens aan een geschreven rapport niet dus waarom schrijven jullie eigenlijk dit soort van rapporten is dat alleen voor werkverschaffing ???

Een zeer ontevreden bewoner van Nieuw-Sloten wordt vervolgt.

Ad Schmitz.

Ardennenlaan 99

1066 MJ  Amsterdam.

  2 comments for “Open brief 2 aan Ronald Mauer

  1. 13/02/2013 at 17:45

    De overlast op parkeergebied is grotendeels onder regie van het stadsdeel ontstaan. (Zie mijn artikel van ca een week geleden op deze website, waarom dat niet in de WP geplaatst is blijft overigens een raadsel) De uitkomsten van het bewoners-onderzoek naar de ervaringen met betaald parkeren worden zeer vrijzinnig en geheel naar eigen inzicht geïnterpreteerd. dat daarbij de waarheid en bewoners geweld wordt aangedaan is blijkbaar van geen belang.

    Vragen die niet gesteld zijn worden via een omweg ineens als onderdeel van het onderzoek gepresenteerd. Het vreemde is dat zowel onze stadsdeelraad als de oppositie (D66) blijkbaar moeite hebben met lezen of, koste wat kost, niet aan de antwoorden van R. Mauser willen tornen en alles voor zoete koek aannemen.

    Het vertrouwen in de politiek is minimaal, daar zouden stadsdelen juist een verbetering in moeten brengen. Met het gedrag van onze politici in ons stadsdeel wordt het afkeren van de politiek eerder versterkt dan vermindert. Door consequent de oren te sluiten voor de mensen de ze zeggen te vertegenwoordigen tonen onze politici weinig op te hebben met de burgers. Het opheffen van de stadsdelen zal dan ook door menigeen als lood om oud ijzer gezien worden. Dat laatste kan ik helaas goed begrijpen.

  2. 15/02/2013 at 10:32

    Wij weten op basis van parkeerdrukmetingen dat in (een aantal delen van) Nieuw Sloten de parkeerdruk heel hoog is. We weten echter ook dat de meeste parkeerders bewoners of bezoekers zijn, wellicht uitgezonderd enkele straten zoals de Leuvestraat en de Ardennenlaan. Daarnaast ligt er vanuit Nieuw Sloten een handtekeningenlijst van 4.000 handtekeningen tegen parkeerregulering. Het invoeren van parkeerregulering is dus niet aan de orde. Eind februari laat het stadsdeel een nieuwe parkeerdrukmeting in heel Nieuw-West uitvoeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.