Op zoek naar input voor gebiedsplannen 2018

Professionals praten over de potentie van de buurt

Waar moeten we opletten bij het opstellen van de gebiedsplannen 2018? Met deze vraag zijn gebiedsmakelaars en andere mede- en samenwerkende professionals van het stadsdeel de buurten ingegaan. Naast heel veel persoonlijke gesprekken met bewoners en ondernemers, werd er ook gezamenlijk gewandeld door de wijken in Nieuw-West. Elkaar de meest interessante plekken van de buurt tonend, kwam men tot diepere inzichten over wat moet blijven en wat anders kan volgend jaar. De Westerpost liep een middagje mee in Osdorp..

Tekst en foto: Shirley Brandeis

Dit is helemaal zijn plek in de buurt. Impuls-bewonersondersteuner Youssef Yaghdi toont zijn groepje het Cruyff Court.  Iedere zondag voetbalt hij er zelf; Yaghdi woont er tegenover. Maar door de week – tijdens het werk – ziet hij jong en ouder er goed gebruik van maken. Mooi, want nog geen vijf jaar geleden was het Botteskerkpark nog een onprettige plek in Osdorp. “Een verwaarloosd voetbalveldje was er, je kwam er niet graag.” En zie nu: het hele park is opgeknapt, met ook nog een stadsboerderij. Het is een van de voorbeelden tijdens de wandeling deze middag van het groepje van Yaghdi en medewandelaars, waaronder Dennis Schomakers (huismeester bij Ymere) en gebiedsmakelaar Nikki Weeling.

Echt verbinding

Met elkaar in gesprek gaan is het doel deze middag. Niet vanuit de gedachte ‘wat mist er?’ maar gezien vanuit de potentie van de buurt. Wat zijn de verhalen, waar zit die potentie dan, wat kan beter of moeten we elders ook op deze wijze doen? Een van de groepsleden neemt de groep mee naar de Jan Rebelstraat, waar de Stichting Volksbond is gevestigd. Ze vertelt haar luisterend publiek over de geslaagde samenwerking met bewoners van deze voorziening, voormalig dak- en thuislozen, die bij buurtbewoners tuintjes onderhouden en vuil prikken op straat. “Er is echt een verbinding tussen deze twee groepen die elkaar normaal gesproken niet ontmoeten.”

Waarden en wensen
Verschillende groepjes gingen samen zo de buurten door. De Sloterplas werd geroemd (“Zo mooi, het ligt er elke keer weer anders bij”), Huizen van de Wijk geprezen (“Een fijne ontmoetingsplek”) en verbeteringen geopperd (“Hoe pakken we het schoonhouden van het Stadspark aan?”). Professionals vertelden elkaar de verhalen, de waarden en de wensen per stukje wijk. Huismeester Dennis Schomakers vertelde aan de Ingelandeweg over nieuwbouw die niet doorging en waar renovatie voor in de plaats kwam en wat dat betekent voor de bewoners. Verderop liet hij bij Korte Water zien dat een simpel bordje ‘Gelieve niet achteruit in te parkeren in verband met uitlaatgassen’ echt werkt. Nikki Weeling deelde – weer even verderop – haar droom van een boerenmarkt op het Dijkgraafplein en vertelde enthousiast hoeveel de betrokken flatbewoners al voor leuks hebben gedaan in hun buurt; van vuilprikacties tot kerstborrel. “De buurt krijgt zo een hele positieve uitstraling; dat zie je. Een mooi voorbeeld dat op meer plekken in het stadsdeel niet zou misstaan.”

Waar en wanneer
De uitkomsten van de wandelingen en straatinterviews kunt u van 26 juni tot en met 1 juli op verschillende plekken in Nieuw-West bekijken op onder andere de volgende locaties: maandag 26 juni in winkelcentrum Belgiëplein (Nieuw Sloten) van 12 tot 14 uur, dinsdag 27 juni op het Osdorpplein van 12 tot 15 uur en op het Piet Mondriaanplein van 14 tot 16 uur, woensdag 28 juni in basisschool De Odyssee (Cycladenlaan 2a, De Aker) van 14.30 tot 17 uur en vrijdag 30 juni op de markt van Plein 40-45 van 10 tot 12 uur. U kunt daar met de stadsdeelmedewerkers in gesprek  over uw ervaringen en of u zich herkent in de resultaten van de interviews.  Op de nieuwspagina van uw buurt zijn alle locaties van deze Pop up week te vinden. Kijk hiervoor op www.amsterdam.nl/buurten. Wilt u meer weten over de gebiedsplannen of de gebiedsplannen van dit jaar lezen? Zie www.amsterdam.nl/gebiedsgerichtwerken.

Zie ook:

Het stadsdeel komt naar u toe

Op zoek naar wensen en behoeftes van de buurt

Over de gebiedsplannen