Ook erfpachters in Slotervaart geschokt en onthutst

Door: Tineke Rombout (voorzitter VHS)

Ongeveer 160 eigenaar/bewoners uit de Hemsterhuis- en Lobo Braakensiekbuurt woonden 14 februari de door de Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart (VHS) georganiseerde avond bij over de gemeentelijke erfgoedplannen. Koen de Lange van de SEBA gaf een heldere uitleg over het gemeentelijke plan en gaf vervolgens zijn commentaar. Er werden vele vragen gesteld over deze ingewikkelde en vaak onduidelijke materie.

In ieder geval werd duidelijk dat het afkopen op dit moment geen goede optie is en voor de meesten onmogelijk vanwege de hoge afkoopsom. Onbegrip was er over hoe de gemeente omgaat met haar inwoners. Van een paar honderd Euro per jaar naar een paar duizend Euro, van de ene op de andere dag. Dit heeft een negatief ingrijpende impact op het dagelijks leven van vele Amsterdammers. Belangrijk werd gevonden dat namens de erfpachters de tot op heden door de Gemeente geweerde erfpachtverenigingen (Vereniging Eigen Huis, SEBA, Nederlandse Vereniging van Erfpachters) aan tafel moeten komen. Met als doel om gezamenlijk voor iedereen een financieel aanvaardbare overstapregeling te maken en niet alleen voor de gemeente.

Ook werd er een oproep gedaan om vooral het inspraakformulier in te vullen met het effect die het voor de individuele erfpachter heeft. En om tevens de politiek te benaderen (bestuurscommissieleden stadsdeel en gemeenteraad) om op te komen voor de belangen van de erfpachters teneinde deze slechte onduidelijke regeling te torpederen.