Ontwerp Spoorpark Noord vastgesteld

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Nieuw-West heeft het definitief ontwerp voor de (her)inrichting van het Spoorpark Noord vastgesteld. Het noordelijk deel loopt van de Jan Evertsenstraat tot metrostation Postjesweg. Vanwege de verdichting door nieuwbouw en de behoefte van bewoners aan meer groen, wordt dit park opnieuw ingericht. Daarnaast is het extra groen ook nodig om voldoende buffer te hebben voor het regenwater. Bij de herinrichting wordt veel aandacht besteed aan kleur (veel bloemen), bijzondere vormgeving en diversiteit. Ieder stukje park laat iets nieuws zien. In het ontwerp van het park zijn zoveel mogelijk de ideeën en de wensen van de bewoners verwerkt. Een voorbeeld hiervan is de keuze voor een moderne inrichting. De werkzaamheden starten in 2017.