Onnodige vertraging handhaving ronselverbod Schiphol

HAARLEMMERMEER – Een boete van 350 euro zou worden opgelegd aan ongecertificeerde taxichauffeurs die toeristen blijven ronselen op Schiphol. De gewijzigde Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Haarlemmermeer moest dit mogelijk maken, maar handhaving blijft voorlopig uit door een door de taxironselaars ingesteld beroep. Onnodig, want die vertraging had voorkomen kunnen worden.

Aldus de JOVD Kennemerland. Door gebruik te maken van een bestuursrechtelijk trucje, had het beroep en daarmee de vertraging voorkomen kunnen worden. De gewijzigde Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) bepaalt nu dat de burgemeester locaties of gebieden kan aanwijzen waar het verboden is om taxidiensten aan te bieden, in het belang van de openbare orde. Als de APV echter direct voorzag in een ronselverbod op het Jan Dellaertplein bij Schiphol, zouden de taxironselaars hiertegen niet in beroep kunnen gaan en zou het verbod meteen gehandhaafd kunnen worden.

De gemeente Haarlemmermeer geeft aan het ingewonnen advies van de Landsadvocaat op te hebben gevolgd. Maar dat zorgt dus voor onnodige vertraging van de handhaving van het ronselverbod. Dat komt doordat een APV een algemeen verbindend voorschrift is, waartegen men niet in beroep kan gaan bij de bestuursrechter. Het aanwijzingsbesluit van de burgemeester, dat het ronselen van toeristen op Schiphol onmogelijk moet maken, is een concretiserend besluit van algemene strekking waartegen men wél in beroep kan gaan. De JOVD Kennemerland begrijpt daarom niet waarom de gemeente Haarlemmermeer niet voor een direct verbod in de APV heeft gekozen, zodat het wel direct gehandhaafd had kunnen worden.

De JOVD Kennemerland juicht het zeker toe dat nu actie wordt ondernomen tegen de taxironselaars. Al jaren zijn zij een doorn in het oog voor toeristen, reizigers en taxichauffeurs die wel de juiste papieren hebben om hun diensten aan te bieden. De rechter doet binnenkort uitspraak over het ronselverbod op Schiphol.