Online naamwedstrijd voor het nieuwe centrumgebied

Het centrumgebied op en rondom het Osdorpplein wordt grootschalig vernieuwd. Het wordt een levendige plek met extra woningen, winkels, horeca, recreatie en maatschappelijke voorzieningen. Uit een eerdere peiling op de gemeentesite en op Facebook blijkt dat de naam Centrum Nieuw-West best bekend is, maar dat het nieuwe centrumgebied volgens u eigenlijk een nieuwe naam verdient. En dus is de gemeente https://noemdenaam.amsterdam.nl gestart. U kunt uw voorstellen tot en met eind augustus 2019 indienen. Doe mee!

Officieel heet het gehele centrumgebied nu Osdorpplein, officieus: Centrum Nieuw-West, maar deze naam is nooit officieel vastgesteld. Bovendien mag het woord ‘centrum’ in de naam niet gevoerd worden, omdat de gemeente slechts één centrum kent, en dat is de binnenstad met de grachtengordel in Amsterdam.

  • Ideeënfase (van 5 augustus t/m 30 augustus 2019): OpenStad heeft een website ingericht waar u tot en met 30 augustus voorstellen voor een nieuwe gebiedsnaam kunt invoeren en zodoende meedoet aan de naamwedstrijd: Noem de Naam op https://noemdenaam.amsterdam.nl.
  • Selectiefase: Medio september 2019 selecteert een vakkundige jury de voorstellen die geschikt zijn als nieuwe gebiedsnaam. Zij gaan door naar de stemfase.
  • Stemfase (van 2 oktober t/m 25 oktober 2019): De naamvoorstellen die geschikt zijn als mogelijke nieuwe naam voor het centrumgebied worden op de website gepubliceerd. U wordt gevraagd op één van de voorstellen te stemmen.
  • De realisatiefase (vanaf 28 oktober 2019): Het voorstel met de meeste stemmen wint de publieksprijs en wordt voorgelegd aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel Nieuw-West. De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte neemt het naamvoorstel mee en legt het aan het College van Burgemeester en Wethouders als nieuwe gebiedsnaam voor.

Waarom nu een naamsverandering?

Er wordt momenteel gewerkt aan bebordingsplannen die het centrumgebied beter vindbaar moet maken voor bezoekers. Daarnaast zijn nieuwe borden nodig die moeten verwijzen naar nieuwe parkeermogelijkheden in het gebied. We hebben dus nu de kans om met een nieuwe gebiedsnaam  mee te gaan in de middelen van de gemeente.

 Doe mee en geef het gebied dé naam

Welke naam het centrumgebied ook krijgt, het zal er één zijn die leeft bij u als omwonende, bewoner, ondernemer of winkelier. Doe gerust mee en win de publieksprijs; een ludiek cadeau met een waardebon en de eer  als bedenker van het nieuwe centrumgebied waar u straks nooit meer weg wilt.