Onderzoek naar niet gesprongen explosieven bij Boezembruggen Halfweg afgerond

Optionele onderdoorgang nieuwe brug N200 gaat niet door

Vanaf april is aanvullend onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uitgevoerd voor de vervanging van  de Boezembruggen in Halfweg. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat binnen het werkgebied waar de nieuwe brug wordt gebouwd een grote kans is op het aantreffen van niet ontplofte vliegtuigbommen van de Engelse Luchtmacht. De naastgelegen spoorbrug was gedurende de Tweede Wereldoorlog enkele malen doelwit bij bombardementen, zoals vele spoorbruggen in Nederland.

Hoewel de kans dat bij de bouw van de nieuwe brug een ongecontroleerde explosie van een blindganger plaatsvindt zeer klein is, is het effect hiervan onacceptabel groot. Het college van burgemeester en wethouders vindt echter het risico te groot en heeft daarom besloten de optionele onderdoorgang bij de nieuwe brug uit het project te schrappen. Het ontwerpteam van het project De Nieuwe N200 heeft opdracht gekregen een nieuw ontwerp te maken voor de brug waarbij rekening wordt gehouden met de gevonden explosieven en de leefbaarheid in Halfweg. Eind oktober worden stakeholders en bewoners op de hoogte gebracht van het nieuwe ontwerp.