Onderling autodelen in Haarlemmermeer neemt vlucht in 2015

Haarlemmermeer heeft smaak ‘peer2peer autodelen’ te pakken

Haarlemmermeer, 16 juni 2016 – In 2015 hebben steeds meer inwoners van Haarlemmermeer ervoor gekozen om hun eigen auto te delen met iemand in de straat of wijk. Dat blijkt uit cijfers van SnappCar, het grootste online platform waar je als particulier je auto kunt delen. Vooral in Sloterweg-Zuid / Schiphol hebben tientallen Haarlemmermeerders de smaak van het zogenaamde ‘peer2peer’ autodelen te pakken. Naast een stijging in het aantal autodelers, worden de auto’s ook vaker gedeeld. Met de populariteit van autodelen treedt Haarlemmermeer in de voetsporen van Amsterdam en Utrecht waar ook steeds meer auto’s worden gedeeld.

Haarlemmermeer heeft de smaak van het autodelen te pakken. Maar liefst 560 inwoners van Haarlemmermeer doen aan autodelen. Ten opzichte van 2014 is dat aantal gestegen met 81%. Niet alleen het aantal inwoners dat een auto deelt stijgt, ook de frequentie van het autodelen neemt toe. Tot dusver werd in 2015 al 162 keer een auto gedeeld, een stijging ten opzichte van 2014 van maar liefst 268%. Uit de gegevens van SnappCar blijkt dat die groei vooral wordt veroorzaakt doordat mensen elkáár enthousiast maken voor autodelen: Wanneer iemand in een straat of wijk begint met autodelen maakt hij of zij buurtgenoten enthousiast die zich ook weer inschrijven en andere mensen aansporen om hun auto te verhuren of huren.

Opel Vivaro meest populair
Veruit de meest populaire auto onder de autodelers is de Opel Vivaro. Deze auto staat bekend om zijn grote formaat en is met name geschikt voor het vervoeren van veel spullen of personen.

Bijverdienen en een ander helpen
Een auto staat gemiddeld 23 uur per dag stil en is daarmee erg kostbaar. Uit een enquête van SnappCar onder de meest actieve verhuurders blijkt het terugverdienen van autokosten voor verhuurders (81,1%) een belangrijke reden is om te starten met autodelen. Toch doen zowel huurders als verhuurders niet alleen mee om het financiële voordeel. Voor ruim een derde (35,6%) van de huurders en de helft (49,6%) van de verhuurders vormen ook de sociale aspecten als ‘een ander helpen’ en ‘andere mensen leren kennen’ een belangrijke motivatie. Pascal Ontijd, mede-oprichter SnappCar: “We signaleren dat mensen veelal starten met autodelen omdat zij het zonde vinden dat hun kostbare auto zo lang stil staat. Echter, in de praktijk blijkt dat als mensen eenmaal zijn gestart met autodelen, het sociale aspect aan belang wint. Mensen ervaren hoe leuk het is om andere mensen uit de buurt te leren kennen en hen te helpen door hun auto beschikbaar te stellen.”

Onbezorgd autodelen
SnappCar is in Nederland het grootste platform op het gebied van peer2peer autodelen. Iedereen kan zijn eigen auto te huur aanbieden via SnappCar en daarvoor zelf een huurprijs bepalen. SnappCar verzorgt in samenwerking met Allianz een allrisk verzekering. Daarnaast is er 24/7 pechhulp door heel Europa. Bij schade bemiddelt SnappCar en wordt – indien nodig – snel voor vervangend vervoer gezorgd. Verhuurders kunnen zelf aangeven hoeveel kilometers zijn inbegrepen bij de huurprijs en vanaf welk aantal moet worden bijbetaald. Zo komt niemand voor verrassingen te staan.

Over SnappCar
SnappCar, opgericht in 2011 door Victor van Tol en Pascal Ontijd, is de grootste Nederlandse en tweede Europese online community waar particulieren makkelijk en uitstekend verzekerd hun auto met elkaar kunnen delen. Als social enterprise wil SnappCar een positief verschil maken op ecologisch, economisch en sociaal niveau. Samen zorgen de ruim 150.000 leden van de SnappCar community in Denemarken, Duitsland, Nederland en Zweden voor een sterker sociaal netwerk in wijken en gemeenten, meer ruimte, minder CO2 uitstoot en besparing op kosten. www.SnappCar.nl