OBA XL komt naar Centrum Nieuw-West

Gemeente Amsterdam, de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en vastgoedontwikkelaar MRP Development tekenden vorige week donderdag een intentieovereenkomst over de komst van een OBA XL-locatie naar Centrum Nieuw-West, het gebied op en rond het Osdorpplein in Amsterdam Nieuw-West. Het gaat om een “bibliotheek plus” met ruimte voor verschillende maatschappelijke instellingen, voorzieningen, cultuur, horeca en ontspanning. De bibliotheek wordt extra groot omdat het inwonersaantal in Nieuw-West de komende jaren flink groeit.

Foto: Edwin van Eis

In de overeenkomst leggen de drie partijen een intentie vast over de bouw van een nieuwe Openbare Bibliotheek op de plek van het Stadsloket op Osdorpplein 1000. Het huidige gebouw wordt op termijn gesloopt. Het Stadsloket verhuist naar een nieuw pand in de buurt. In de geplande nieuwbouw op de oude Stadsloketlocatie, te ontwikkelen door MRP Development, zal rekening worden gehouden met een “bibliotheek plus” van 3.000 tot 3.500 vierkante meter. De komende jaren transformeert het Osdorpplein naar een hoog stedelijk winkelgebied. De realisatie is daarvoor eerder dit jaar al gestart.

 

Oplevering in 2023

De intentieovereenkomst maakt onderdeel uit van het meerjarenplan van de OBA dat 13 december wordt gepresenteerd. De overeenkomst wordt ondertekend door stadsdeelbestuurder Ronald Mauer, Bart Meijer namens MRP Development en Martin Berendse van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Onder voorbehoud staat de oplevering van OBA XL op het Osdorpplein gepland in 2023.

 

Ronald Mauer, Dagelijks Bestuurder stadsdeel Nieuw-West: “Wij zijn blij met de komst van een extra grote bibliotheek met voorzieningen die het staddeel  een extra impuls geven. De nieuwe missie van de OBA is om bij te dragen aan een inclusieve, betrokken stad waar iedereen gelijke kansen heeft en volledig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dat past precies bij onze missie in Nieuw-West.”

 

Meer dan een bibliotheek

In de plannen voor een OBA XL op het Osdorpplein komen de ambities van alle betrokkenen samen. Deze vestiging zal waarschijnlijk meer dan enkel een bibliotheek worden. De intentie is ook ruimte aan andere functies te bieden, zoals maatschappelijke voorzieningen, cultuur, ontspanning en horeca. De ontwikkeling past in de plannen van Centrum Nieuw-West om hét centrum te worden van Nieuw-West. Het gebied moet bezoekers van binnen en buiten Amsterdam aan gaan trekken. Daarbij voorziet het stadsdeel een flinke bevolkingsgroei van 150.000 naar 180.000 inwoners in 2025. Het maakt een uitbreiding van het voorzieningenaanbod noodzakelijk.

Foto: Edwin van Eis