Nieuwjaarstoespraak Paul Kok, voorzitter van de Ondernemingsvereniging Halfweg

Nieuwjaarstoespraak Paul Kok, voorzitter van de Ondernemingsvereniging Halfweg

Gehouden op maandag 14 januari 2013 in restaurant “De Saffier” te Zwanenburg.

Geachte leden, beste gasten en genodigden, Namens het bestuur van onze ondernemingsvereniging heet ik U allen van harte welkom op onze 27e nieuwjaarsreceptie. Het doet ons genoegen om te zien dat U met zo velen bent gekomen en ik beloof U, het wordt een gezellige avond, nee, het is al een gezellige avond. We verwelkomen de vertegenwoordigers van de Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude, de Gemeente Haarlemmermeer, de Kamer van Koophandel, het MKB, de deelnemers van het Haarlemmermeers Ondernemers Platform en de Dorpsraad. Uw aanwezigheid vanavond wordt bijzonder op prijs gesteld. Ik wil beginnen om de familie Spek van het Amsterdams Ballonnenbedrijf van harte te feliciteren want die bestaan dit jaar 50 jaar; een fantastische prestatie. Sinds zij naar Zwanenburg zijn verhuisd zijn zij een trouw lid van onze vereniging. De ondernemingsvereniging bewondert hun slimme marketing, waardoor zij niet alleen landelijk maar ook buiten onze grenzen bekendheid genieten. Hun motto is: “Geen feest zonder ballonnen en zonder ballonnen geen feest !” en dat houden we er in. Wij zijn trots op jullie en wensen jullie van harte een gezond en zakelijk goed 2013. Hulde!

2012 was een jaar vol verassingen.

Na de val van het kabinet Rutte was er ineens dat rare akkoord tussen politieke partijen die elkaar vlak daarvoor nog voortdurend in de haren zaten. Ik zou 2012 dan ook het Kunduz jaar willen noemen. Ik heb mijn Afgaanse vrienden gevraagd of Kunduz iets betekent, maar dat is niet het geval. Dus betekent Kunduz voor mij gewoon ordinaire lastenverhoging. En die lastenverhoging geldt voor alles en iedereen, burgers en bedrijven. Onze overheid noemt het echter bezuiniging en dat vind ik raar. Als ik alleen maar kijk naar de conclusie van het Centraal Planbureau dat het merendeel van de 2,4% inflatie wordt veroorzaakt door lastenverzwaring; door de overheid.

Wie bezuinigt er dan? Ja, wij met z’n allen, want wij hebben minder te besteden en dus onze klanten ook. OK, misschien overdrijf ik een beetje want de regering bezuinigt écht wel wat. De bijdragen aan de gemeenten uit het gemeentefonds worden bijvoorbeeld flink gekort, dat scheelt miljoenen. De wethouders van financiën schrikken zich een ongeluk, want hoe krijgen ze nu de gemeentebegroting op orde? Nu, dat is heel gemakkelijk, de gemeentes gaan ook bezuinigen en dus worden de gemeentelijke lasten verhoogd. Kunduz! n wij, gewone hardwerkende burgers, wij worden dubbel gepakt. Wij worden genivelleerd, zo heet dat! Zouden ze ook in Kunduz verkeerslichten hebben die van oranje naar rood kleuren? Ook de gemeente Haarlemmerliede Spaarnwoude is flink gekort, maar ik heb daar nog niets vernomen over lastenverzwaring.

Ons bestuur heeft een druk jaar gehad.

Wij zagen de bui van de wederom stijgende lasten voor ondernemers alweer hangen en zijn daartegen, met steun van het MK, het VNO/NCW, ten strijde getrokken. We hebben een brandbrief gestuurd naar de Gemeenteraad van De Haarlemmermeer en aangedrongen op terughoudendheid bij het kiezen voor verdere lastenverhoging voor het bedrijfsleven. We hebben fel geageerd tegen de voortdurende tariefsverhoging van de OZB voor bedrijfspanden die in de Haarlemmermeer gemiddeld al ruim 18% hoger ligt dan in omliggende gemeenten. We hebben met het HOP zwaar gelobbyd voor de zondagsopening van de winkeliers. Vanaf 1 januari mogen nu in ieder geval de supermarkten iedere zondag open.

Deze maand komt er een aanvullend raadsvoorstel van het college en als de raad daar vòòr stemt, dan mogen alle winkels in de Haarlemmermeer, naar eigen keuze, op zondag open. Voor Halfweg en Spaarnwoude gold dat al een jaar en met de komst het Outlet centre in Sugar City is het voor onze winkeliers belangrijk dat ze zelf kunnen kiezen of ze ’s zondags open willen.

Mijn dank gaat uit naar de CDA fractie van Haarlemmermeer. Ik heb respect voor de wijze waarop zij met de wens van het bedrijfsleven zijn omgegaan. Maar wat de zondagsopening betreft verdienen ook de andere fracties een pluim, zij hebben op de juiste wijze ingespeeld op onze lobby, zonder politieke schade voor een goed functionerend college van B&W.

Behalve het organiseren van netwerkbijeenkomsten is onze vereniging heel actief in belangenbehartiging. Belangenbehartiging is nodig en het is fijn als dat ook resultaten oplevert. Soms is er een succesje te behalen en dan weer valt het tegen.

Bijvoorbeeld; de ontwikkelingen rond ‘Sugar City’ zijn sinds vorige week weer heel actueel. Vooral omdat Burgemeester Bruyn van Haarlemmerliede Spaarnwoude in zijn nieuwjaarsrede meldde dat de contracten zijn getekend met Cobraspen die in samenwerking met een Nederlandse en Spaanse investeringsmaatschappij voor de bouw en exploitatie van een outletcentrum met een XL supermarkt van een Zwanenburgse eigenaar van 4000 m2.

We zijn onmiddellijk in overleg gegaan met De Gemeente Haarlemmermeer en Haarlemmerliede Spaarnwoude over mogelijke verkeersproblemen die kunnen ontstaan rond de Bietenbrug en parkeeroverlast op de dijk en de Domineeslaan omdat de bezoekers van het outlet centrum daar gratis zouden kunnen gaan parkeren.

De Ondernemingsvereniging en de Dorpsraad hebben deze problemen al tijdig onderkend en we gaan met beide Gemeenten en de projectontwikkelaar bekijken hoe we het best e.e.a. in goede banen kunnen leiden.

Gezamenlijk zullen we ook Rijkswaterstaat in het overleg betrekken, want ook de verkeersafwikkeling op de N200/A200 baart ons zorgen. Ook de wethouders Markus en Michel Bezuijen zien wel in dat 3000 tot 5000 bezoekers per dag tot verkeersproblemen kan leiden.

Vergeet niet dat het bedrijventerrein Polanenpark sinds oktober vorig jaar definitief in ontwikkeling is gegaan. Het is een klasse 5 terrein hetgeen inhoudt dat er over een paar jaar veel vervoersbewegingen van zwaar vrachtverkeer zullen gaan plaatsvinden. Dat moet ook via de N200/A200 worden verwerkt. Ook daarover ga ik het komende jaar in overleg met belanghebbenden, o.a. het S.A.D.C., de projectontwikkelaar – en – natuurlijk ook met Rijkswaterstaat. Want hoe nu verder met deze weg? Voorlopig zijn de boezembruggen bij Halfweg 6 maanden afgesloten voor alle vrachtverkeer. Ze worden professorisch gerepareerd en gaan over ca. 6 maanden weer open voor alle verkeer. Maar dan? Over vijf jaar worden ze vervangen en dan gaat de weg misschien wel een jaar helemaal dicht. In mijn beleving kan het niet zo zijn dat je op de A2 naar Utrecht en de ring Amsterdam maar 100km mag vanwege fijnstof, geluid, milieu noem maar op, terwijl er door de sleuf van Halfweg dagelijks 40.000 voertuigen worden geperst, waarvan 4000 vrachtwagens.

Uitlaatgassen uitblazend voor de verkeerslichten. Is goed bestuur dan toch ook willekeur? Het lijkt erop. Ons doel is een omleiding rond Halfweg of een ondertunneling.

Dit jaar start ik als landelijk ambassadeur van het MKB Nederland met omgevingsbeleid als portefeuille. Ik zal de eventuele contacten met kamerleden, staatssecretarissen en ministers benutten om dit knelpunt op de agenda te krijgen. De subsidie van leefbaar Schiphol is binnen. Nu, het station is er, de Bietenbrug is er. De zondagsopening is gerealiseerd.

We hebben ons, met hulp van het MKB, ingezet voor continuering van de inbraakverzekering van Jenke Haverhals op normale voorwaarden. Behalve de acties van Jenke Haverhals zelf heeft Fabian Nagtzaam van het MKB heeft de zaak op directieniveau aangekaart bij Delta Lloyd. Ook het bedrijfschap detailhandel heeft zwaar ingezet op deze kwestie. Een compliment voor wethouder Arthur van Dijk is zeer zeker op zijn plaats want die heeft over deze kwestie contact gehad met staatssecretaris Teeven van Justitie. De gezamenlijke inspanningen hebben gelukkig tot het gewenste resultaat geleid. Heel blij zijn we met het particulier initiatief van Achterberg Vleeswaren voor het inrichten en ter beschikking stellen van een parkeerplaats voor vrachtwagens. Hulde. We hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de stichting MeerMatch.

Wat gaan we nog meer doen dit jaar.

We blijven strijden tegen de maar voortdurende onwillekeurige stijging van gemeentelasten, die alleen maar worden geheven om het begrotingstekort te dekken.

We blijven ijveren voor meer samenwerking tussen onze beide gemeenten, Haarlemmermeer en Haarlemmerliede Spaarnwoude.

Wij blijven samenwerken met onze Dorpsraad, hoe intensiever, hoe beter.

We gaan zitting nemen in de commissie reclamebeleid van de Gemeente Haarlemmermeer.

We gaan door met de plannen voor de revitalisering van Boesingheliede. Er is opnieuw een HIRB subsidie aangevaagd bij de Provincie.

We gaan intensief meedoen met de herinkleuring van de bedrijventerreinen. D.w.z. aanpassingen van de bestemmingsplannen. Gaat gebeuren. Voor ‘De Weeren’ heel belangrijk.

We gaan door met het parkmanagement light op ‘de Weeren’.

We gaan door met het realiseren van camera beveiliging op “De Weeren’

We ijveren voor een goed verkeerscirculatieplan op ‘De Weeren’.

We gaan in overleg met de projectleiding van Sugar city project over vormen van samenwerking op allerlei gebied.

We gaan door met het participeren bij het proces ‘Hart van Zwanenburg’ maar ook “Hart van Halfweg’ heeft onze aandacht.

We gaan door met het KVO voor onze winkeliers aan de Dennenlaan.

We blijven ijveren voor cameratoezicht in de Dennenlaan.

We blijven samenwerken met het HOP en het MKB.

En het allerbelangrijkste is: “Wij gaan door met ondernemen, Kunduz of niet – Kop op!”

Ons bestuurslid Wim Verlinden had in 2012 weer een aantal leuke bijeenkomsten georganiseerd. Behalve de nieuwjaarsreceptie en de algemene jaarvergadering waren de netwerkborrels een groot succes. Ook voor dit jaar zijn er weer een aantal gezellige bijeenkomsten gepland. Te beginnen met vanavond heeft Wim de zaken weer goed voor elkaar. Van de dit jaar te houden bijeenkomsten krijgt U tijdig bericht.

Let wel; wij zijn geen feestclub!. Deze bijeenkomsten zijn gezellig en informeel, maar het hoofddoel blijft netwerken, elkaar ontmoeten en zaken doen!. Onze Edwin Meijer van Bratpack heeft onze Website weer geweldig bijgehouden. Kijk af en toe eens op www.ondernemingsvereniging.nl dan bent U altijd van op de hoogte van het laatste nieuws van onze vereniging.

Ik dank onze bestuursleden, Joop Verburg, Wim Verlinden, Edwin Meijer, Jan van Egmond, Leonoor Juwett en Marianne Sammels voor hun inzet en de vele vrije uren de zij aan onze vereniging hebben besteed. Let wel, het zijn allemaal ondernemers die geen baan van 9 tot 5 hebben. Ook de inzet van onze onnavolgbare secretaresse Sandra Bouman moet absoluut worden vermeld.

Ik dank de Dorpsraad, de Kamer van Koophandel, het MKB en de voorzitters van de collega ondernemingsverenigingen in de Haarlemmermeer die ons mede hebben ondersteund in het bereiken van onze, vaak gezamenlijke, doelstellingen. In 2013 gaan we samen verder op de ingeslagen weg. Ook de goede contacten met de Gemeente Haarlemmermeer en Haarlemmerliede Spaarnwoude verdienen een groot compliment. Zijn altijd tot overleg bereid, een voorbeeld van goed democratisch bestuur.

Burgemeester Bert Bruijn legt zijn ambt eind van deze maand neer en gaat ons verlaten. Wij wensen hem een hele gelukkige en vooral gezonde toekomst met zijn gezin in Zimbabwe. Ik heb nog even mijn agenda doorgelopen van het afgelopen jaar en opgeteld heb ik 117 vergaderingen en bijeenkomsten bijgewoond waarvan 36 in de avonduren. Ik heb daarvoor ca. 6000 Km gereden. Daarom wil ik vanavond ook mijn lieve echtgenote bedanken voor de vrijheid die zij me geeft om dit te mogen doen. Een woord van dank aan onze gastheren, de familie Wong, die deze avond al vele jaren verzorgen.

Rest mij om u allen, hier vanavond aanwezig een zakelijk zeer voorspoedig en vooral gezond jaar 2013 te wensen, met het vertrouwen dat wij dit jaar wederom een deel van onze plannen kunnen omzetten in daden. We maken er zoals altijd weer een gezellige avond van en ik hoop dat U straks met een tevreden gevoel naar huis gaat.

Paul Kok – Voorzitter.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.