Nieuwe Stadsdeeldichter in Nieuw-West

Kun je je even voorstellen?

Hallo, ik ben Onno-Sven Tromp, de Stadsdeeldichter 2017 in Nieuw-West. Op 5 april ben ik officieel benoemd door de bestuurscommissie. Ik ben dichter en dromer, doler en denker. Na Göhkan Aksoy (2015) en Hugo Hoes (2016) mag ik een jaar lang in dichtvorm commentaar geven op actuele gebeurtenissen in ons stadsdeel. Ik heb er veel zin in en kan ook zelf initiatieven ontplooien.

Waar denk je dan aan?

Het lijkt me bijvoorbeeld leuk om een dichtwedstrijd in Nieuw-West te organiseren. Want ik ben ervan overtuigd dat er in ons stadsdeel veel dichttalent schuilgaat. Ik wil regelmatig een gedicht in de Westerpost publiceren, zodat iedereen het kan lezen. Ook zou ik bij scholen langs kunnen gaan om over poëzie te vertellen. En in 2010 heb ik gedichten uitgedeeld op het Osdorpplein. Misschien kan ik zoiets nog eens doen.

Wat is je achtergrond?

Ik ben ongeveer mijn halve leven ‘serieus’ aan het dichten, zo’n vijfentwintig jaar. In 1993 won ik mijn eerste prijs als dichter. Van oorsprong ben ik opgeleid als wetenschapper, econometrist en milieukundige, maar de poëzie bleek bij mij sterker dan de wetenschap.

Kunnen we nieuw werk van je verwachten?

Ik heb al een aantal dichtbundels gepubliceerd en een selectie van mijn gedichten kun je lezen op www.onnosventromp.nl. Voor 2018 heb ik een of meer nieuwe bundels op stapel staan. En binnenkort verschijnt mijn roman Fantoomregen. Ik heb vier jaar in Oost-Afrika gewoond en over die periode een roman geschreven. Het gaat over een Nederlander die in Tanzania op onderzoek uitgaat bij een hulpproject dat lijkt vast te lopen. Het gaat natuurlijk anders dan verwacht, en uiteindelijk doet hij een ontdekking die zijn leven voorgoed zal veranderen.

En heb je een gedicht voor ons?

Meteen na mijn benoeming heb ik als Stadsdeeldichter in de vergadering mijn eerste gedicht voorgedragen. Het heet ‘Alles van waarde’. Hier is het.

 

Alles van waarde

Daar ben ik dan, de nieuwe stadsdeeldichter,

ik wil het vuur in u tot leven wekken.

Ik weet de tijd tot eeuwigheid te rekken,

jaag wolken weg en maak de nachten lichter.

 

Daar ben ik dan, de nieuwe stadsdeeldichter,

ik wil de hartslag van Nieuw-West ontdekken.

Soms zal ik met mijn pen ten strijde trekken

en soms ben ik veel meer een vredestichter.

 

Maar als er minder aandacht is voor groen

of de cultuur het zonder geld moet doen,

gaat dat wat weerloos is algauw verloren.

 

Daarom zal ik op elke straathoek staan

en in het stadsdeel langs de deuren gaan

om overal mijn stem te laten horen.