Nieuwe locaties pilot foodtrucks

De Bestuurscommissie van Nieuw-West heeft besloten om vijf nieuwe locaties voor de stedelijke pilot voor Foodtrucks voor te leggen aan de afdeling Economie van de gemeente. Deze locaties zijn: Sloterplas Varkensbaai, Ecuplein bij winkelcentrum Dukaat, Belgiëplein, Rembrandtpark en Rieker Business Park. De pilot met de voedselwagen startte begin juni 2015 in de hele stad. Na tussentijdse evaluatie blijkt dat de eerdere locaties in Nieuw-West voor verbetering  vatbaar zijn. Belangrijkste is dat er voor de ondernemers genoeg passanten moeten zijn. Een aantal huidige locaties, waaronder Lelylaan, komt met dit besluit te vervallen. De nieuwe locaties worden voorgelegd aan een afvaardiging van ondernemers. In januari 2017 wordt gestart met de nieuwe locaties.