Nieuwe gezichten voor Haarlemmermeer Noord

Rik Rolleman is een nieuw gezicht in Haarlemmermeer Noord. Hij was al lange tijd gebiedsmanager in Haarlemmermeer West, maar verruilde zijn werkgebied naar Haarlemmermeer Noord. De vorige gebiedsmanager, Matthie Vermeulen, is met pensioen gegaan. Op 1 december is Carlinde Adriaanse aangesteld als omgevingsmanager. Zij zal in deze nieuwe functie veel werk van de gebiedsmanager voor de gebiedsontwikkeling in Badhoevedorp overnemen.

Carlinde Adriaanse is verantwoordelijk voor alle communicatie en participatie rondom de gebiedsontwikkeling A9 in Badhoevedorp. Rik Rolleman kan zich hierdoor meer richten op zorg, welzijn en cultuur.

“Ik wil me bijvoorbeeld gaan bezighouden met ‘meer voor elkaar in Zwanenburg- Halfweg’ waarbij we meer activiteiten voor ouderen en jongeren willen organiseren in het dorp.”

Rolleman wil meer verbinding creëren tussen verschillende organisaties met vrijwilligers, professionals en de gemeente.

“Matthie Vermeulen kwam daar eigenlijk niet aan toe. Door de komst van Carlinde kan ik daar ook tijd in gaan steken.”De functie van Carlinde Adriaanse is nieuw in Badhoevedorp. Ze gaat veel in gesprek met inwoners.“Mijn rol is om het draagvlak voor de ontwikkelingen te verstevigen en de overlast te beperken.”

Onderzoeken

Adriaanse:

“Ik ga straks in gesprek met Badhoevedorpers en vooral met de mensen die langs de oude A9 wonen: wat zijn hun zorgen rond de sloop, welke ideeën hebben zij zelf voor het beperken van de overlast en wat zijn hun wensen voor het vernieuwde Badhoevedorp?”

Adriaanse en Rolleman willen ook kijken naar de fietsroutes in het dorp en hoe die beter kunnen worden ingericht voor schoolkinderen.Rolleman:

“In Badhoevedorp wordt veel gebruik gemaakt van de auto, ook voor kleine afstanden. Ouders brengen vaak hun kinderen naar school met de auto.”

Adriaanse:

“Door de aanleg van veilige fietsroutes wordt het aantrekkelijker om te fietsen.”

Toekomst

Over de toekomst zijn Adriaanse en Rolleman positief.

“Over tien jaar is Badhoevedorp een verbonden dorp, zonder een grote weg als obstakel,”

zegt Rolleman enthousiast.

“Mijn ideaalbeeld is dat je niet zult weten dat er ooit een weg in het dorp heeft gelegen. Ik zie een aantrekkelijk centrum voor me met gezellige terrasjes. Een plek waar veel activiteiten zijn voor jong en oud.”

Adriaanse vult aan:

“Duurzaamheid speelt ook een belangrijke rol. Omdat grote delen van Badhoevedorp nu op de schop gaan kunnen we grote stappen maken om een klimaatneutraal en circulair dorp te worden. Kortom, een gezellig dorp met veel groen en een centraal park. Een plek waar mensen zich ’s avonds veilig voelen.”

bron: https://haarlemmermeergemeente.nl/