Nieuwe aanwas Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg

De Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg zit te springen om nieuwe aanwas. De komende periode wordt gekenmerkt door ontwikkelingen die belangrijk zijn voor beide dorpen, zoals Hart van Zwanenburg, Schiphol, Sugar City en het Noordzeekanaal gebied. De Dorpsraad is sterk betrokken bij deze ontwikkelingen, ondanks de vertrekkende penningmeester. 

Op zaterdag 10 januari jl vond er weer de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg plaats. De bijeenkomst was bijzonder geanimeerd. De zaal bleek aan de kleine kant, vooral omdat veel inwoners van beide dorpen en een aantal andere belangstellenden naar de Olm waren gekomen. Helaas moet echter worden geconstateerd dat de vertegenwoordiging van de lokale politiek magertjes was. Dat wordt niet alleen betreurd door de bestuursleden van de Dorpsraad maar zeker ook door de inwoners van beide dorpen. Daarbij zeker niet te vergeten dat het duodorp een hoog gehalte aan vrijwilligers kent die belangstelling vanuit de lokale overheid op prijs stellen.

In zijn nieuwjaarstoespraak benoemde de voorzitter van de Dorpsraad, Peter Vreeswijk, de belangrijkste onderwerpen van 2014: Eigen Haard, wateroverlast, woningbouw, Hart van Zwanenburg, ontwikkelingen rondom Schiphol, ontsluiting van het Park Zwanenburg en de ontwikkelingen rondom Sugar City en het Noordzeekanaal gebied waarbij het nog onduidelijk is of er een havenaanleg in de Houtrakpolder komt of niet. De volledige toespraak is terug te lezen op de website van de Dorpsraad (www.zwanenburg-halfweg.nl).

Zoals elke vereniging heeft ook de Dorpsraad leden en een bestuur. De Dorpsraad staat altijd open voor nieuwe leden, want hoe meer leden, des te krachtdadiger kunnen de belangen van de inwoners worden behartigd. Als u nog geen lid bent, meldt u dan aan via de website. Het kost nog geen euro per maand!! De bestuursleden zetten zich vrijwillig in voor de inwoners omdat ze zich betrokken voelen bij de leefgemeenschap waar ze deel van uit maken. Daarbij moeten ook de centjes worden beheerd. Dat doet de penningmeester, maar die van de Dorpsraad gaat verhuizen. Daarom een dringend beroep op inwoners van Zwanenburg en Halfweg om versterking van het bestuur. Veel tijd kost het niet: met een paar uur per maand kom je al een heel eind. Wat de penningmeester doet en hoeveel tijd een en ander kost is terug te vinden op de website. Wil je er meer over weten, bel dan Peter Vreeswijk op 020 – 497 4614.