Nieuw-West Weet!

Vrijdag 27 januari heeft Neslihan Bedirhanoglu, bestuurscommissielid voor de Multicultureel Pluspartij in Nieuw-West, een informatiedag voor bewoners georganiseerd in De Honigraat in samenwerking met Eigenwijks: Nieuw-West Weet! Een geslaagde dag met een goede opkomst. Zo goed, dat er telkens stoelen vanuit andere zalen werden bijgehaald.

Mevrouw Bedirhanoglu had gehoord dat bewoners (vooral in Geuzenveld-Slotermeer) met veel vragen zitten. Bewoners wisten bijvoorbeeld niet wat een ‘Gebiedsmakelaar’ van het stadsdeel doet, wie de Gebiedsmakelaar bij hun in de buurt is, en wat men van hem/haar mag verwachten. Ook hadden ze geen idee wat een Sociaal Loket is (o.a. in het Stadsloket, Osdorpplein 1000 en in de Honingraat) en met welke vragen je daar terecht kunt.

Subsidie voor activiteiten

Daarnaast kwamen de vele activiteiten in Huis van de Wijk De Honingraat aan bod, bijvoorbeeld het zogeheten ‘Bewonersinitiatief’. Want als bewoners zelf een activiteit willen organiseren in hun eigen buurt, dan kunnen ze daarvoor subsidie aanvragen!!! Om teleurstelling te voorkomen is het aan te raden, om een afspraak te maken met de bewonersondersteuner/ opbouwwerker, voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier.

Ook zaken als ‘rechten van huurders’ en handige weetjes over de zorgverzekeringen werden behandeld. Het doel was het verbinden van de informatie met de bewoners

Teleurstelling

Bedirhanoglu had vooraf een Gebiedsmakelaar verzocht om naar Nieuw-West Weet! te komen. Ondanks zijn enthousiasme, is dat van hogerhand geweigerd, omdat “het verzoek via het Dagelijks Bestuur had moeten verlopen en er ook sprake is van een capaciteitstekort”. Juist vanwege dat tekort had Bedirhanoglu zelf het initiatief genomen om een bijeenkomst te organiseren, met ontbijt en het presenteren van de informatie waar de bewoners zo’n behoefte aan hebben. Het had een minimale ambtelijke inspanning gevraagd. Tevergeefs…

Graag meer zichtbaarheid

De ruimte was vol en de informatie hebben de bewoners bereikt! De bewoners hebben de wens geuit voor meer zichtbaarheid van het Gebiedsteam, met onder andere de Gebiedsmakelaars en Gebiedsnetwerkers. Die zijn tenslotte het aanspreekpunt voor de bewoners.