Nieuw-West vraagt bewoners mening hondenuitrengebieden

Nog tot en met 17 december kunnen bewoners reageren op het voorstel over gebieden waar honden los mogen lopen. Het voorstel gaat ook over gebieden waar een verbod komt op loslopende honden. Het stadsdeel streeft naar een voorstel waarin zowel de hondenbezitters als de niet-hondenbezitters zich kunnen vinden.

Op 15 mei van dit jaar vond de eerste bijeenkomst plaats over hondenuitrengebieden. Bij deze samenkomst kwamen hondenbezitters, deskundigen , belangenverenigingen en andere bewoners bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst zijn er plattegronden ingetekend voor mogelijke hondenuitrengebieden. Echter, de stem van de niet-hondenbezitter bleek nauwelijks vertegenwoordigd te zijn. Daarom werd er op 17 juli nog een bijeenkomst georganiseerd waarbij alle bewoners van Nieuw-West hun mening konden geven. Ruim 60 bewoners kwamen naar deze samenkomst. Aangezien er ook veel niet-hondenbezitters aanwezig waren, ontstond er een goede discussie tussen de verschillende belanghebbende. Suggesties vanuit beide bijeenkomsten zijn meegenomen in het huidige voorstel.

Uitgangspunten
Belangrijk is een spreiding van de uitrengebieden, het aantal uitrengebieden dient in balans te zijn met de beschikbare ruimte en de inrichting van de gebieden dient divers te zijn. Ook  dienen de gebieden groot genoeg te zijn om honden lange stukken los te laten lopen, afgebakend door een natuurlijke begrensing. Tot slot wordt er rekening gehouden met andere organismen in de omgeving.

Inspraak op het voorstel
Bewoners en andere geïnteresseerde  kunnen van 5 november tot en met 17 december 2018 schriftelijk een zienswijze indienen. Dit kan digitaal door een email te sturen met als onderwerp ‘Zienswijze hondenbeleid’ naar projectleider Joris Zevenbergen (joris.zevenbergen@amsterdam.nl). Zienswijzen kunnen ook per post verstuurd worden naar: Stadsdeel Nieuw-West, t.a.v. Joris Zevenbergen, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam.

Het voorstel is te vinden op de website van stadsdeel Nieuw-West en ligt daarnaast ter inzage bij het Stadsloket van Nieuw-West (Osdorpplein 1000). Het Stadsloket is geopend van 08:00 tot 20:00 uur.

Invoering
Nadat het stadsdeel een definitief besluit heeft genomen over het voorstel worden er bij de uitren- en verbodsgebieden borden geplaats. Naar verwachting is dit begin 2019 zijn. Zie ook www.amsterdam.nl/nieuw-west-gebied/nieuws-stadsdeel/algemeen/voorstel-nieuw. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Melanie Semil (woordvoerder) via m.semil @amsterdam.nl.