Nieuw-West Autoluw?! (1)

Uit de Stadsdeelcommissie 

Nieuw-West – Naast een presentatie van twee insprekers over het You Hotel dat zij in het Osdorper Hof willen vestigen, ging het in de SDC-vergadering op 15 oktober veel over verkeer, sluipverkeer en autoluwe straten. Een eerste impressie.

CeesFisser@Westerpost.nl

Nadat SDC-voorzitter Alexander Grassi (De Aker, Sloten, Nieuw Sloten; VVD) de vergadering had geopend, sprak hij – namens de SDC – zijn irritatie uit over de ‘Adviesaanvraag van het college van B&W over Autoluw’. De SDC heeft die aanvraag pas kort geleden ontvangen, maar zou het advies al vóór 1 november moeten geven. Volgens het reglement staat er een termijn van 4 weken voor. “Termijnen zijn er namelijk niet voor niets. Het herfstreces komt eraan; het advies zou uitgesteld moeten worden. Maar in het belang van de bewoners en ondernemers zal de SDC het onderwerp toch behandelen.” Pieter Nijhof (Osdorp; GroenLinks) wist dat de stadsdelen Oost en West het onderwerp op 5 november bespreken. Dan heeft het DB nog twee dagen om het advies naar B&W te sturen. Hij stelde voor om dat voorbeeld te volgen. Dat werd unaniem besloten.

 

Insprekers

Vertegenwoordigers van de onderneming die in het Osdorper Hof het You Hotel willen beginnen – onder de seniorenflat – kwamen vertellen dat zij hun oorspronkelijke plan voor een hostel met 300 bedden hebben laten vallen. Het moet een hotel worden “met de uitstraling van een vier-sterren hotel”. Met 69 kamers en 160 bedden. Geen stapelbedden, maar een aantal familiekamers. “Een rookvrije en alcoholvrije omgeving.” Hotelgasten worden uitgedaagd om hun talenten te delen met buurtbewoners via kook- en creatieve workshops. Met een wekelijkse gratis koffieochtend voor de buurt en eens per maand een gratis diner voor omwonenden. Voor de beveiliging neemt You Hotel zelf mensen in dienst en gaat werken met stagiaires van het ROC. Ze nodigden de SDC-leden uit voor een werkbezoek aan een soortgelijk hotel in Zaandam, dat voor 90% is afgebouwd.

Diverse SDC-leden stelden vragen, die vlot en helder beantwoord werden. Het Dagelijks Bestuur sprak niet, omdat de Raad van State het stadsdeel heeft opgedragen om nogmaals de belangen van bewoners/omwonenden en van de ondernemers tegen elkaar af te wegen. Daarna volgt een nieuw besluit of een vergunning voor het hotel al dan niet verleend wordt.

 

Elektronische knip Sloterweg

Bij het agendapunt Amsterdam Autoluw sprak de heer Kleijn van de Sloterweg in. Volgens hem zijn er dagelijks zo’n 15.000 autobewegingen op de Sloterweg, meer dan bijvoorbeeld op de Plesmanlaan (9.000-11.000) of de Van Woustraat (10.000). Verkeerbeleid en de uitvoering van de wegen, waaronder de aanleg van de turbo-rotonde bij de Anderlechtlaan, zou tot een te grote verkeersdruk leiden. Over een brief van het stadsdeel aan de bewoners en ondernemers van de Sloterweg [2 september; CF] zei Kleijn, dat die geschreven moet zijn door iemand die nog nooit op de Sloterweg geweest is; zoveel onjuistheden staan daarin. Kleijn vond dat de aandacht van stadsdeel Nieuw-West in het advies over Autoluw: met de opmerking “ook naar de Sloterweg kijken” veel te mager. Hij pleitte ervoor om niet op de lange- of middellange termijn de verkeersdruk te verminderen, maar morgen! “Er moet een elektronische knip komen op de Sloterweg; dit is de enige manier waarop we een eind maken aan de enorme hoeveelheid sluipverkeer.” Voor het onderwerp sprak nog een tweede bewoner in, die tot dezelfde conclusie kwam.

De insprekers gingen voorbij aan een discussie over de verkeersdruk in het gehele gebied van Sloten én Nieuw Sloten. Elke verkeer remmende maatregel op de Sloterweg, zal nadelige gevolgen hebben voor Nieuw Sloten, omdat sluipverkeer dat geen gebruik meer maakt van de Sloterweg, dan via de Anderlechtlaan en de Laan van Vlaanderen dwars door die dichtbebouwde woonwijk zal rijden. En omgekeerd natuurlijk.

In zijn slotwoord zei Kleijn, dat hij blij was “dat bewoners gehoord worden, maar hoopte ook dat naar hen geluisterd wordt. Je ziet het probleem met de dag groter worden.”

 

Nieuw-West Autoluw

Bij agendapunt 9 van de vergadering op 15 oktober is het volledige voorstel van B&W voor Amsterdam Autoluw voor iedereen te raadplegen, inclusief overzichtelijke toelichtingen in de vorm van afbeeldingen; zie https://nieuw-west.notubiz.nl .

Sarah Biddle: Verkeersproblematiek Sloten en Nieuw Sloten in samenhang oplossen.

Sara Biddle (De Aker, Sloten, Nieuw Sloten; GroenLinks) vond dat de belangen van Nieuw-West in de plannen onvoldoende belicht worden. Ook in Nieuw-West moet het beleid erop gericht zijn dat auto’s minder gebruik maken van secundaire wegen in woonwijken en meer gebruik maken van het Hoofdnet. Maar ons stadsdeel moet voor de uitwerking wachten op het Mobiliteitsplan Nieuw-West. Zo had GroenLinks al eens gepleit om van Tussen Meer in te richten als 30km/u zone. Biddle schonk in het advies van GroenLinks ook aandacht aan de verkeersproblematiek in Sloten én Nieuw Sloten, die zij in één adem noemde. Alleen een oplossing voor beide gebieden is acceptabel.

Hans van der Straeten (Slotervaart; VVD) vond het te kort dag om commentaar te geven op de adviezen van GroenLinks die pas kort voor de vergadering verspreid waren. Laten we er op 5 november verder over praten. Hamza Kacha (Osdorp; PvdA) was het eens met Van der Straeten.

 

Wordt vervolgd…