Nieuw telefoonnummer Sociaal Loket

Vanaf vrijdag 1 april heeft het Sociaal Loket van de gemeente Amsterdam een nieuw centraal telefoonnummer: 020 25 52 916.

U kunt bij het Sociaal Loket terecht voor vragen en advies op het gebied van zorg en welzijn. Het Sociaal Loket is er om makkelijker de weg te vinden naar de juiste hulp en organisaties, maar ook om bijvoorbeeld in contact te komen met vrijwilligerswerk of leuke activiteiten in uw buurt. Het loket werkt nauw samen met veel partners in de buurt. Ook kunt u er terecht voor het aanvragen van een Wmo voorziening.

Het Sociaal Loket is onderdeel van het Stadsloket en vindt u in een van de zeven Stadsloketten of op een van de spreekuren in de wijkvestigingen. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/sociaalloket