Nee heb je, Ja kun je krijgen

Uit de Stadsdeelcommissie

Nieuw-West – Gaat het GVB van Amsterdam voor het Vervoerplan 2020 gehoor geven aan specifieke wensen van de zeven Stadsdeelcommissies? En hoe stel je duidelijker randvoorwaarden in het PvE?

CeesFisser@Westerpost.nl

Het
Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) gaat ook voor 2020 een zogeheten Vervoerplan
opstellen. In dat plan komt te staan met welke metro-, tram-, buslijnen en
veerponten het GVB in 2020 wil zorgen voor een goed ov in Amsterdam. Dus ook
hoe vaak per uur het GVB gaat rijden (of varen) en welke haltes in welke
straten. Op 29 februari mocht onze SDC adviezen geven over verbetering van het
openbaar vervoer (ov) in ons stadsdeel.

Jeroen Mirck (D66) sprak ook namens de VVD en GroenLinks: “De punten die de SDC inbrengt, stonden 29 januari al op Facebook, omdat de Westerpost ze blijkbaar interessant genoeg vond om ze meteen te delen. Ik hoop dat bewoners het ook zo zien.”

Nieuw beleid

Tot
voor kort ging het GVB bij de planning alleen uit van het zogeheten “Programma
van Eisen” (PvE) dat de Vervoerregio Amsterdam had opgesteld. Zolang het GVB
maar voldeed aan dat PvE (waarvan het GVB overigens 10% mag afwijken) werd het Vervoersplan,
na minimale ambtelijke afstemming, min of meer als hamerstuk aan de Gemeenteraad
aangeboden. Dit heeft de laatste jaren in Nieuw-West (en niet alleen hier)
geleid tot ongewenste situaties. Maar de toenmalige Bestuurscommissie werd telkens
geconfronteerd met voldongen feiten. Pogingen van stadsdeelbestuurders om via
B&W, of rechtstreeks het GVB op andere gedachten te brengen, bleken zinloos:
het Vervoersplan bleef telkens ongewijzigd.

Kennelijk
heeft het GVB zich de ‘bestuurlijke onvrede’ toch aangetrokken en besloot de
huidige SDC’s de gelegenheid te geven om – via B&W – specifieke knelpunten
en wensen in te dienen.

De lus van Bus 21

De
eerste belangrijke nadelige wijziging van het GVB was: Niet meer met Bus 21
door Buurt 10, waardoor zowel de bewoners in De Eendracht verstoken raakten van
ov, als ook de sportvelden van Sportpark De Eendacht en de nieuw aangelegde
Tuinen van West. Bewoners uit de Eendracht hebben tot aan het hoogste
rechtscollege van Nederland geprocedeerd om die ‘lus van Bus 21’ terug in de buurt
te krijgen. Maar tevergeefs.

De
SDC adviseert nu het volgende: “Al jarenlang maakt de politiek in Nieuw-West
zich hard voor het behoud van bus 21 in De Eendracht (Wijk 10, het sportpark én
de Tuinen van West). Daarmee is gehoor gegeven aan grote onvrede onder bewoners
in dit gebied. Het zou de GVB sieren als zij alsnog gehoor geeft aan deze
noodkreet. Bus 21 was cruciaal voor de bereikbaarheid van De Eendracht, waar
geen alternatieve ov-verbindingen bestaan. De bus moet terug naar De Eendracht.”
*)

Tram 14

Het
andere hete hangijzer, is de gewijzigde route van Tram 14, die sinds de komst
van de Noord/Zuidlijn niet meer in Slotervaart komt. Hierdoor zijn de bewoners aangewezen
op (overvolle) rijtuigen van Tram 7 en komen zij niet meer rechtstreeks in het
centrum van Amsterdam. Hierover adviseert de SRC: “Ook tram 14 was een
belangrijke lijn voor het westelijk deel van de stad. Voor het behoud ervan is
eveneens langdurig actiegevoerd. Graag zien wij lijn 14 terugkeren in
Slotermeer.”

Andere adviezen

Naast
deze twee adviezen pleit de SDC onder ander voor doortrekken van de metro van
Isolatorweg naar CS, onderzoek naar een Oost/Westlijn, hogere frequentie M50 in
de spits [vanaf 3 maart gaat M51 rijden van Isolatorweg, via Station Zuid naar
het CS; CF], een nachtmetro en betere toegankelijkheid voor rolstoelen.

*) PvE aanpassen

De
oorzaak dat het GVB de ‘lus van Bus 21’ door Buurt 10 gemakkelijk kon
schrappen, is te vinden in een bijlage bij het Programma van Eisen. Als
kleinste eenheid voor een (woon- of werk)gebied waarmee het GVB rekening moet
houden, is de Buurtcombinatie. Het gaat hierbij om de bevolkingsdichtheid in
zo’n Buurtcombinatie. Hoe hoger de bevolkingsdichtheid, hoe meer ov. En
omgekeerd. Een Buurtcombinatie bestaat uit twee of meer Buurten. NB: Een Buurt
is een administratieve eenheid die men o.a. bij verkiezingen gebruikt.

Nu
heeft de dichtbevolkte Buurt 10, ‘De Eendracht’, de pech dat het samen met de vrijwel
onbewoonde Buurt ‘Osdorper binnenpolder’ (sportvelden en het grote gebied van de
Tuinen van West) samen een Buurtcombinatie vormt. Hierdoor is de gemiddelde
bevolkingsdichtheid van die Buurtcombinatie zo laag, dat het GVB er volgens het
PvE niet hoeft te rijden.

Eenzelfde
situatie doet zich voor in het werkgebied de Riekerpolder. Ook daar zouden in
het PvE de gegevens per Buurt (in plaats van per Buurtcombinatie) de problemen
voorkómen. Met de details van ‘aantal in- en uitstappen per halte’ en de ‘lengte
van ritten’, moet het voor het GVB toch een koud kunstje zijn, om voor het
Vervoerplan 2020 meteen van die onderverdeling in Buurten uit te gaan?!