Nee heb je, Ja kun je krijgen

Uit de Stadsdeelcommissie

Nieuw-West – Gaat het GVB van Amsterdam voor het Vervoerplan 2020 gehoor geven aan specifieke wensen van de zeven Stadsdeelcommissies? En hoe stel je duidelijker randvoorwaarden in het PvE?

CeesFisser@Westerpost.nl

Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) gaat ook voor 2020 een zogeheten Vervoerplan opstellen. In dat plan komt te staan met welke metro-, tram-, buslijnen en veerponten het GVB in 2020 wil zorgen voor een goed ov in Amsterdam. Dus ook hoe vaak per uur het GVB gaat rijden (of varen) en welke haltes in welke straten. Op 29 februari mocht onze SDC adviezen geven over verbetering van het openbaar vervoer (ov) in ons stadsdeel.


Jeroen Mirck (D66) sprak ook namens de VVD en GroenLinks: “De punten die de SDC inbrengt, stonden 29 januari al op Facebook, omdat de Westerpost ze blijkbaar interessant genoeg vond om ze meteen te delen. Ik hoop dat bewoners het ook zo zien.”

Nieuw beleid

Tot voor kort ging het GVB bij de planning alleen uit van het zogeheten “Programma van Eisen” (PvE) dat de Vervoerregio Amsterdam had opgesteld. Zolang het GVB maar voldeed aan dat PvE (waarvan het GVB overigens 10% mag afwijken) werd het Vervoersplan, na minimale ambtelijke afstemming, min of meer als hamerstuk aan de Gemeenteraad aangeboden. Dit heeft de laatste jaren in Nieuw-West (en niet alleen hier) geleid tot ongewenste situaties. Maar de toenmalige Bestuurscommissie werd telkens geconfronteerd met voldongen feiten. Pogingen van stadsdeelbestuurders om via B&W, of rechtstreeks het GVB op andere gedachten te brengen, bleken zinloos: het Vervoersplan bleef telkens ongewijzigd.

Kennelijk heeft het GVB zich de ‘bestuurlijke onvrede’ toch aangetrokken en besloot de huidige SDC’s de gelegenheid te geven om – via B&W – specifieke knelpunten en wensen in te dienen.

De lus van Bus 21

De eerste belangrijke nadelige wijziging van het GVB was: Niet meer met Bus 21 door Buurt 10, waardoor zowel de bewoners in De Eendracht verstoken raakten van ov, als ook de sportvelden van Sportpark De Eendacht en de nieuw aangelegde Tuinen van West. Bewoners uit de Eendracht hebben tot aan het hoogste rechtscollege van Nederland geprocedeerd om die ‘lus van Bus 21’ terug in de buurt te krijgen. Maar tevergeefs.

De SDC adviseert nu het volgende: “Al jarenlang maakt de politiek in Nieuw-West zich hard voor het behoud van bus 21 in De Eendracht (Wijk 10, het sportpark én de Tuinen van West). Daarmee is gehoor gegeven aan grote onvrede onder bewoners in dit gebied. Het zou de GVB sieren als zij alsnog gehoor geeft aan deze noodkreet. Bus 21 was cruciaal voor de bereikbaarheid van De Eendracht, waar geen alternatieve ov-verbindingen bestaan. De bus moet terug naar De Eendracht.” *)

Tram 14

Het andere hete hangijzer, is de gewijzigde route van Tram 14, die sinds de komst van de Noord/Zuidlijn niet meer in Slotervaart komt. Hierdoor zijn de bewoners aangewezen op (overvolle) rijtuigen van Tram 7 en komen zij niet meer rechtstreeks in het centrum van Amsterdam. Hierover adviseert de SRC: “Ook tram 14 was een belangrijke lijn voor het westelijk deel van de stad. Voor het behoud ervan is eveneens langdurig actiegevoerd. Graag zien wij lijn 14 terugkeren in Slotermeer.”

Andere adviezen

Naast deze twee adviezen pleit de SDC onder ander voor doortrekken van de metro van Isolatorweg naar CS, onderzoek naar een Oost/Westlijn, hogere frequentie M50 in de spits [vanaf 3 maart gaat M51 rijden van Isolatorweg, via Station Zuid naar het CS; CF], een nachtmetro en betere toegankelijkheid voor rolstoelen.

*) PvE aanpassen

De oorzaak dat het GVB de ‘lus van Bus 21’ door Buurt 10 gemakkelijk kon schrappen, is te vinden in een bijlage bij het Programma van Eisen. Als kleinste eenheid voor een (woon- of werk)gebied waarmee het GVB rekening moet houden, is de Buurtcombinatie. Het gaat hierbij om de bevolkingsdichtheid in zo’n Buurtcombinatie. Hoe hoger de bevolkingsdichtheid, hoe meer ov. En omgekeerd. Een Buurtcombinatie bestaat uit twee of meer Buurten. NB: Een Buurt is een administratieve eenheid die men o.a. bij verkiezingen gebruikt.

Nu heeft de dichtbevolkte Buurt 10, ‘De Eendracht’, de pech dat het samen met de vrijwel onbewoonde Buurt ‘Osdorper binnenpolder’ (sportvelden en het grote gebied van de Tuinen van West) samen een Buurtcombinatie vormt. Hierdoor is de gemiddelde bevolkingsdichtheid van die Buurtcombinatie zo laag, dat het GVB er volgens het PvE niet hoeft te rijden.

Eenzelfde situatie doet zich voor in het werkgebied de Riekerpolder. Ook daar zouden in het PvE de gegevens per Buurt (in plaats van per Buurtcombinatie) de problemen voorkómen. Met de details van ‘aantal in- en uitstappen per halte’ en de ‘lengte van ritten’, moet het voor het GVB toch een koud kunstje zijn, om voor het Vervoerplan 2020 meteen van die onderverdeling in Buurten uit te gaan?!