Mooie cheque Senioren Vereniging Zwanenburg-Halfweg voor speeltuin Zwanenburg

Ieder najaar in november organiseert de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg een feestmiddag voor haar leden. Dit jaar werd besloten om deze middag geheel te plaatsen in het licht van een sponsoractie voor speeltuinvereniging Zwanenburg met als leus: “ouderen helpen jongeren”. Want tenslotte: de jeugd heeft de toekomst. Zoals een ieder bekend werd het oude fort vorig jaar afgekeurd.

Foto: Henk van Ommeren

De speeltuinvereniging is toen op zoek gegaan naar financiële middelen om een nieuw fort aan te schaffen. Daartoe werden door de vereniging diverse acties in gang gezet om uiteindelijk een bedrag van € 100.000,– bij elkaar te krijgen. De Seniorenvereniging wilde ook graag een steentje bijdrage. Stichting De Olm stelde gratis de zaal voor de feestmiddag ter beschikking. Burgemeester Schuurmans was speciaal naar De Olm gekomen. Zij overhandigde namens de voorzitter van de Seniorenvereniging een cheque ter waarde van € 6000,– aan de voorzitter van de Speeltuinvereniging Zwanenburg. Een fantastisch gebaar dat getuigt van een grote gemeenschapszin.