Mondelinge vragen groenstrook nabij rotonde Plesmanlaan aan de Slotervaart

De bestuurscommissie Nieuw-West in vergadering bijeen op 7 september 2016,

In de weekblad de Echo, van 17 augustus 2016, lezen we dat de bewoners zich opnieuw ongerust maken over de invulling van de groenstrook aan de Plesmanlaan langs de Slotervaart. In 2008 is voor deze locatie ter hoogte van de Louis Davidstraat een bouwvergunning verleend voor een horecagelegenheid door het toenmalige Stadsdeel Slotervaart. De bewoners aan de andere zijde van de Slotervaart, de Osdorpse bewoners, werden hiermee geconfronteerd. Inspraak, participatie of het indienen  van een zienswijze door de bewoners van Osdorp, was indertijd niet mogelijk daar het hier ging om een autonome beslissing over het grondgebied van Slotervaart door het Stadsdeelbestuur van Slotervaart.

Maar nu had naar verluid, conform de vergunning verstrekking voor 23 juni 2016 directe bouwactiviteiten moeten plaatsvinden. Daar deze niet zijn gestart zou hiermede de bouwvergunning verlopen. 

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen met betrekking tot de stand van zaken:

  1. Klopt het dat de bouwvergunning nu is verlopen?

 

  1. Is het zo dat hierdoor de erfpacht (overkomst/contract) voor deze locatie met de eigenaar wordt ontbonden?

 

  1. Kunnen er nu maatregelen genomen worden zodat de er geen nieuwe bouwvergunning meer verstrekt kan worden voor deze locatie, door o.a. het wijzigen van het bestemmingsplan?

 

  1. Is het mogelijk dat wij, Stadsdeel/Gemeente Raad, hiervoor het bestemmingsplan op dit onderdeel kunnen wijzigen? Bijvoorbeeld met een postzegelbestemmingsplan?

 

  1. Wanneer worden de hekken verwijderd?

 

Fred Siegel

VVD