Minister Grapperhaus bezoekt Haverhals

Afgelopen dinsdag 28 augustus 2018 heeft minister Grapperhaus een bezoek gebracht aan Zwanenburg.

Aanleiding waren de recente inbraakpogingen en overvallen bij de firma Haverhals te Zwanenburg. De firma Haverhals heeft te maken gehad met een lange historie van inbraken. Sinds eind 2017 zijn daar ook overvallen bijgekomen. Daarop heeft eigenaar Jenke Haverhals de minister van Justitie en Veiligheid uitgenodigd om gezamenlijk met de lokale authoriteiten te bespreken hoe deze spiraal doorbroken kan worden.

De minister was vergezeld van burgemeester Hoes van de gemeente Haarlemmermeer, eenheidsleiding van de politie Noord Holland, officier van justitie, coordinator team overvallen, diverse beleidsmedewerkers en woordvoerders.

De retailbranche werd vertegenwoordigd  door de heer Meerman van Inretail Nederland, alsmede ondernemer Broekman uit Utrecht en ondernemer Berkvens uit Zwanenburg.

Tijdens het bezoek is de minister tezamen met de burgemeester rondgeleid in de winkel. Waar gezamenlijk geconstateerd is dat Haverhals de uiterst mogelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen.

In een aangrijpend betoog hebben ondernemer Haverhals en een van de medewerksters toegelicht hoe groot de impact is van een overval op de firma, het personeel en ook de persoonlijke omgeving van het personeel. Er is kort gesproken over de mogelijk grondoorzaken van de recente ontwikkelingen.

Aangegrepen door het persoonlijke betoog van de medewerkster heeft de minister uitgesproken dat aan iedereen duidelijk gemaakt moet worden dat bedreigen van winkelpersoneel in deze maatschappij niet getolereerd wordt. Bedreiging van winkelpersoneel moet in hetzelfde rijtje komen als bedreiging of intimidatie van ambulancepersoneel, brandweer, politie, verkeersregelaars en ander dienstverlenend personeel.

De minister wil hier in de de volgende beleidsnota expliciet aandacht aanbesteden. De concrete acties voor het oplossen van de lokale inbraak en overval problematiek worden aan lokale instanties toevertrouwd.