Minister Asscher aanwezig bij avond ‘Vrienden van de Vluchteling’

#VriendenvandeVluchteling; dagbestedings- of werkplekken voor de nieuwe bewoners van Nieuw-West

Amsterdam Nieuw-West – Op 4 juli lanceert Nieuw-West ‘Vrienden van de Vluchteling’. Tijdens deze lancering vragen wij aan ondernemers, maatschappelijke organisaties en instellingen uit Nieuw-West en omgeving dagbestedings- of werkervaringsplekken aan te bieden aan vluchtelingen in Nieuw-West. Aan bewoners en studenten vragen we om zich als maatje te melden of zich anderszins in te zetten als vrijwilliger. Het doel is dat de nieuwe bewoners van Nieuw-West zich snel thuis voelen en een plek vinden om mee te doen in een nieuw land, een nieuwe stad, een nieuwe omgeving.
Huisvesting
vrienden van vluchtelingEr zijn en worden in dit stadsdeel meerdere huisvestingsprojecten gerealiseerd – zoals Startblok Riekerhaven – voor zowel mensen waarvan duidelijk is dat zij in Nederland mogen blijven (statushouders), als mensen die nog in afwachting zijn van een besluit. De laatste groep zal gehuisvest worden in het te bouwen AZC bij het vroegere ALO complex in Osdorp. Hiermee neemt de Gemeente Amsterdam een deel van de verantwoordelijkheid in het voorzien van opvang en woongelegenheden.
Statushouders versus vluchtelingen
Volgens stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud is het voorzien in opvang en woonlocaties echter niet voldoende. ”Als we er echt voor willen zorgen dat statushouders hun draai gaan vinden in Amsterdam of elders in het land, is het van wezenlijk belang vanaf het allereerste begin vol in te zetten op het helpen bij het vinden van betaald werk, vrijwilligerswerk of dagbestedingen. Voor vluchtelingen in het AZC is het belangrijk dat ze meedoen in onze samenleving, met alles wat geen (betaald) werk is.”
Samen
Nieuw- West pioniert, verbindt én zorgt ervoor dat vluchtelingen niet in de wacht worden gezet, maar meteen de kans krijgen te participeren en zo hun plek te verwerven in de samenleving. Baâdoud: “Participeren is het nieuwe integreren. We willen gedreven talenten koppelen aan de bedrijvigheid en mooie initiatieven in dit stadsdeel. Om zo voor beide partijen een win-win situatie creëren: leren van elkaar en gebruik maken van elkaars kennis, talenten en gedrevenheid. En niet te vergeten het gebruik maken van een nieuwe afzetmarkt voor ondernemers in Nieuw-West.”
Toekomstbeeld
Zou het niet mooi zijn als Jabbar die klarinet speelt op de basisschool met kinderen muziek kan maken, als Mohamed van 21 die gek is op dieren bij de kinderboerderij kan helpen, als verpleegster Nadia haar kunde kan inzetten in een verzorgingstehuis en de ouderen haar ondertussen Nederlands leren, programmeur Oulad een start-up in Nieuw-West op weg kan helpen in ruil voor gebruik van goede apparatuur ter plekke voor eigen werk en marketeer Kinda voor hen een marketingplan ontwerpt en implementeert in ruil voor introductie bij interessante partners?
Het initiatief Vrienden van de Vluchteling draagt op die manier wezenlijk bij aan een snelle integratie van nieuwkomers in Stadsdeel Nieuw-West.
Vrienden van de Vluchteling avond:
Datum 4 juli 2016
Locatie: De Meervaart – Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam
Tijdstip: 19u – 22.30u
Ivm de Ramadan, mogelijkheid om vasten te verbreken (iftar aanwezig)