Mindfulness in Esperanza!

Wil je leren omgaan met emoties die het hebben van kanker met zich meebrengt?
Wil je meer kunnen genieten van de dingen die er naast de ziekte ook zijn?

Wellicht kan mindfulness training jou hierbij helpen. In Esperanza wordt vanaf november een 8-weekse cursus georganiseerd, waarin deelnemers leren om aanwezig te zijn in het ‘hier en nu’. Je krijgt inzicht in automatische gedachten en gedragspatronen en je leert met een vriendelijke houding naar jezelf en anderen te kijken.
Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging om deze af te keuren of te onderdrukken. Mindfulness leert je hierbij bewust stil te staan en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan voor het maken van andere keuzes zodat je effectiever om kunt gaan met stress, pijn en verdriet.

De training is in groepsverband. Naast technieken uit de cognitieve therapie oefen je met verschillende aandachtsoefeningen., zoals de lichaamsscan, zit- en loopmeditatie en yoga. Ook wordt er gebruik gemaakt van een werkboek waarin oefeningen staan beschreven voor het toepassen van aandacht in het dagelijks leven.

De cursus begint op de vrijdagochtend 3 november van 10.00 tot 12.30 uur in het Esperanza huis en eindigt op vrijdag 22 december. De stilte dag is een onderdeel van de cursus en vindt plaats op zondag 3 december van 10.00 tot 16.00 uur. De kosten zijn 200 euro.

Tine Proper, die in de laatste fase zit van haar opleiding tot mindfulness trainer aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zal de cursus begeleiden.

Je kunt je opgeven tot 27 oktober bij Esperanza door een mail te sturen naar info@inloophuisesperanza.nl of door te bellen naar 020-7230522.
Heb je nog inhoudelijke vragen over de cursus? Dan kun je contact op nemen met Tine via zenriverhaarlem@gmail.com