Mensenrechten Nieuw-West

Mensenrechten: tijdens de behandeling van het meerjarenplan sociaal domein kwam de bestuurscommissie hierover te praten. Door een van de bestuurscommissieleden werd gesuggereerd dat we het daar in deze tijd niet meer over hoeven te hebben. Maar dagelijks ervaren wij helaas nog het tegendeel. Volgens D66 is er dan ook nog een flinke slag te slaan.

In dezelfde week als de genoemde vergadering, vond ook de debat driedaagse van Dockzz Jongerenwerk plaats. Elk van de aanwezige jongeren had stapels praktijkvoorbeelden van discriminatie. Ze worden vaak aangehouden op straat en moeten hun ID laten zien. Niet omdat ze strafbaar bezig zijn, maar vanwege hun kleurtje. Zijn er namelijk ook Hollandse jongens bij, wordt hen niet hetzelfde gevraagd. Of de meisjes die nergens worden aangenomen, als tijdens hun sollicitatiegesprek blijkt dat zij een hoofddoekje dragen.

Van heel andere orde is het probleem van de vreemdelingen, die momenteel in het Vluchtgebouw tegenover het Lucas Andreas Ziekenhuis verblijven. Zij stonden vorige week bij Albert Heijn (August Allebéplein), boodschappenlijstjes uit te delen met de vraag of winkeliers misschien iets van de lijst voor ze konden kopen. Waarom? Omdat ze momenteel geen papieren hebben en niet mogen werken of leren.

 

Gelukkig is een hoop goed geregeld in ons stadsdeel. Maar D66 ziet dat er ook nog een hoop uitdagingen liggen. Te denken vanuit mensenrechten-perspectief kan daarbij helpen. Mensenrechten zijn rechtsregels, zoals het recht om niet gemarteld te worden. Maar je kunt ze ook gebruiken als denkkader waarin de mens centraal staat en niet geld of regels.

Het zijn maar een paar voorbeelden die aantonen waarom D66 zich hard maakt voor mensenrechten op lokaal niveau. De overheid heeft hier een rol in, maar ook voor ieder individu. Zo zijn homo- en vrouwen emancipatie bij uitstek voorbeelden van veranderingen die in de samenleving moeten plaatsvinden. Het voeren van het gesprek over mensenrechten – waar het in de vergadering over ging – is daarom ook in Nieuw-West nog steeds van groot belang.