Meerderheid raad West schaart zich achter begroting 2013

Op dinsdagavond 11 december kwam de deelraad in West bijeen voor het tweede deel van de behandeling van de begrotingsplannen 2013.  Alle fracties behalve de VVD kunnen zich in grote lijnen vinden in  de voorstellen van het dagelijks bestuur voor het  laatste volle jaar uit de bestuursperiode 2010-2014, die opnieuw ook flinke bezuinigingen behelzen. 13 moties en 12 amendementen voor nieuwe beleidsvoorstellen en aanpassingen onder andere op het gebied van verkeer, welzijn en de openbare ruimte kunnen rekenen op de steun van een meerderheid.

 

De raad ontziet zichzelf niet. Bezuinigingen zijn er ook op het ‘eigen’ raadsbudget: de deelraad bezuinigt 100.000 euro op het budget voor raad en griffie. Ook in de budgetten en de reserves voor de fractieondersteuning in 2013 wordt flink gesneden.

 

Verkeer

Er lijkt zich een raadsmeerderheid te kunnen vinden in de plannen van het dagelijks bestuur voor Slimmer Reizen en het zogeheten Ringparkeren. Automobilisten worden daarin aangemoedigd om hun auto in plaats van voor de deur bij de Ringweg te parkeren om zo de leefbaarheid te vergroten en de openbare ruimte aantrekkelijker te maken. Een besluit hierover moet nog worden genomen; naar verwachting gebeurt dit op dinsdag 18 december tijdens de laatste Politieke Avond van dit jaar.

 

In aanvulling hierop kwam GroenLinks met een plan om fietsers meer tegemoet te komen. Door verkeerslichten te voorzien met een sensor kan de wachttijd voor fietsers op regenachtige dagen worden bekort. De fractie stelt voor om hier onderzoek naar te doen. Alleen PvdA en VVD stemden tegen. Een voorstel van De Groenen om te hard rijdend verkeer aan te pakken door een ‘rode golf’, waarbij het verkeerslicht bij te hoge snelheden automatisch op rood springt, trokken De Groenen uiteindelijk in toen hiervoor geen meerderheid te vinden leek.

 

Het voorstel van D66 om bij de compensatie van weggevallen parkeerplaatsen voorrang te verlenen aan gebieden met een hoge parkeerdruk haalde geen meerderheid. Net zomin als het plan van de VVD om in 2013 met een aanvalsplan te komen om de wachtlijsten voor de parkeervergunningen te bekorten.

 

 

 

Welzijn

De meeste fracties maken zich in deze tijden van bezuinigingen zorgen om het welzijn van de minder kansrijken in het stadsdeel. Het plan van GroenLinks en PvdA om 15.000 euro extra te investeren om een toereikend individueel taalaanbod te verzorgen en zo de participatie te bevorderen, kon op steun rekenen van een ruime meerderheid, D66 en VVD stemden tegen. Voor meiden in West komt meer geld:  GroenLinks, PvdA en SP zien graag dat er 42.000 euro extra wordt geïnvesteerd om meiden met problemen beter te bereiken en naar de juiste zorg te begeleiden. Een meerderheid van de fracties, behalve D66, kan zich daarin vinden.  De SP ziet graag dat het stadsdeel welzijnsvrijwilligers beter in beeld brengt om het beleid hierop te kunnen afstemmen. Alle fracties behalve PvdA en VVD vinden dat een goed plan. Het plan van SP om voor actieve bewoners (vrijwilligers) geschikte accommodatie te vinden, en de exploitatiekosten hiervoor te dekken uit de verlaging van het raadsbudget, haalde het niet. Het voorstel van de SP om het aantal sociale huurwoningen in de gaten te houden, werd aangenomen met een meerderheid van stemmen, de VVD stemde tegen.

 

PvdA, GroenLinks en D66 stelden voor om 30.000 euro van de bezuiniging op het raadsbudget aan te wenden als subsidie voor initiatieven van bewoners en organisaties op het gebied van bestrijding van obesitas. D66 diende een voorstel in waarin de partij het dagelijks bestuur opdraagt om de schoolbesturen in West te ondersteunen met het aanpassen van de uitvoering van het plaatsingsbeleid. Daarmee kunnen scholen naar verwachting beter aansluiten bij de wensen van ouders. Aanleiding hiervoor zijn de bevindingen uit het evaluatierapport. Alle partijen, behalve de VVD, stemden in met de voorstellen over obesitas en het plaatsingsbeleid. Op voorstel van GroenLinks, PvdA, VVD, D66 en De Groenen, gesteund door de SP, wordt 80.000 euro ingezet voor het behoud van kinderboerderij Nieuw-Bos en Lommer. 50.000 euro uit het raadsbudget wordt daarnaast gereserveerd om de kinderboerderijen zoveel mogelijk te behouden na 2013.

 

De VVD stelde voor dat het dagelijks bestuur doorgaat met de organisatie van bijeenkomsten om de veiligheid te vergoten en hierbij extra aandacht te besteden aan ouderen. Het voorstel werd door alle partijen, behalve de PvdA, ondersteund. Alle fracties stemden in met het amendement van GroenLinks om in 2013 8.000 euro uit te trekken om de homo-emancipatie in West te bevorderen.

 

Openbare ruimte

GroenLinks stelt voor om de mogelijkheden te onderzoeken voor ‘groene parkeerplekken’: met speciale tegels waar gras doorheen groeit. VVD en D66 stemden als enigen tegen dit plan. De PvdA wil dat het stadsdeel onderzoekt of de ‘grofvuil-hotspots’ in West zijn toegenomen om die vervolgens doelgerichter te kunnen aanpakken. Alle fracties, behalve de VVD en De Groenen, vinden dat ook een goed plan. Het plan van de VVD om hiervoor flexibele veiligheidscamera’s in te zetten haalde het niet. D66 heeft er met succes voor geijverd dat het dagelijks bestuur in samenspraak met de andere stadsdelen er bij de centrale stad en het Afval Energie Bedrijf op aandringt om in te zetten op een efficiëntere bedrijfsvoering, waardoor voor de verwerking van afval een markttarief kan worden gerekend en de afvalstoffenheffing kan worden verlaagd. Alle fracties konden zich vinden in dit voorstel. Alle fracties zijn het er ook over eens dat graffiti in het stadsdeel moet worden aangepakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.