Meer ruimte voor insprekers

  • Uit de stadsdeelraad

Nieuw-West – Vanaf 7 september hanteert de stadsdeelraad een ander vergadersysteem dan vóór het zomerreces. Als u wilt meepraten over een onderwerp dat de raad gaat bespreken, krijgt u voortaan niet één keer, maar tweemaal de gelegenheid. En ook als u bij alle raadsleden aandacht wilt vragen voor een onderwerp dat niet op de agenda staat, kunt u ze (weer) allemaal toespreken.

Cees Fisser 

Sinds de vorming van stadsdeel Nieuw-West vergaderde de deelraad min of meer volgens het “Osdorpse vergadermodel”. Dat wil zeggen: Na het ‘Open Huis’ bestond elke vergaderavond uit drie onderdelen; een informatief, een meningvormend en een besluitvormend deel.

Stadsdeelraad en dagelijks bestuur Nieuw-West bij hun aantreden in mei 2010.

Stadsdeelraad en dagelijks bestuur Nieuw-West bij hun aantreden in mei 2010.

In de praktijk liepen die vergaderingen vaak uit tot in de kleine uurtjes. Dit kwam het belangrijkste deel van de avond, de besluitvorming – waarin de raadsleden uiteindelijk vóór of tégen voorstellen stemmen – niet ten goede.

De deelraad was daar niet gelukkig mee en heeft het vergadermodel laten analyseren door een externe ‘vergaderkundige’, dr. Wilbert van Vree. Op grond van diens adviezen heeft de raad inmiddels een aantal verbetervoorstellen overgenomen.

 

Burgers aan het woord

Eén van de verbeteringen van Van Vree is om een extra moment in te bouwen, waarop u kunt meepraten over onderwerpen die op de agenda staan. Vanaf 7 september krijgt u niet alleen de gelegenheid tot ‘meespreken’ tijdens het informerende deel (dat voortaan de ‘oriënterende fase’ heet), maar ook – een week later – tijdens de meningvormende fase.

En als u alle raadsleden attent wilt maken op een onderwerp dat niet op de agenda staat, dan kunt u dat doen op het moment dat heel de raad aanwezig is: aan het begin van de (formele) raadsvergadering; de besluitvormende fase.

 

Minachting burger gecorrigeerd

Zo goed als Van Vree aanvoelde dat een extra keer meespreken voor burgers – bewoners of ondernemers in Nieuw-West – belangrijk is, zo slecht schatte hij de tijd in die men daarvoor moet krijgen. Volgens hem en volgens het voorstel dat 13 juli aan de deelraad is voorgelegd, werd uitgegaan van maximaal 3 minuten per persoon. Nu kan in drie minuten heel wat gezegd worden, denk maar eens aan wat een radionieuwslezer in twee minuten kan vertellen, maar 3 minuten doet geen recht aan de betrokkenheid die de burger toont door naar de raadsvergadering te komen. Slechts drie minuten spreektijd zou in feite een minachting van de burger zijn!

Een amendement (wijzigingsvoorstel) van BNW81, waarin werd uitgegaan van de gebruikelijke 5 minuten per inspreker, werd aangenomen. Alleen GroenLinks en drie PvdA-raadsleden stemden tegen.

 

Toch parallel vergaderen

Van Vree had ook voorgesteld om niet meer parallel te vergaderen. Dus niet meer tegelijkertijd de ene raadscommissie in de raadzaal en de andere in het restaurant, maar die vergaderingen verdelen over de woensdag- en donderdagavond. Voor eenmansfracties zoals het CDA, Tulpen voor Amsterdam en de Fractie Spork, leek dit een welkome verbetering. Maar juist het CDA, dat maar liefst 5 buitengewoon commissieleden heeft, stond 13 juli vooraan om het amendement van GroenLinks, toch “parallelsessies op woensdag”, te steunen.

Belangstellende burgers op de publieke tribune en de pers moeten dus ook na het zomerreces een gespleten persoonlijkheid hebben, of bereid zijn om achteraf de video-opnamen te bekijken, om daags na de vergadering te weten te komen wat in beide parallelsessies besproken is.

 

Geen papieren notulen?

Moeten van commissie- en raadsvergadering nog wel (digitale of papieren) schriftelijke verslagen / notulen gemaakt worden? Om de kosten van vergaderingen te drukken, overweegt de raad om voortaan geen notulist meer in te huren. Iedereen, de raad, de buitengewoon raadsleden, de leden van het DB, de burgers en de pers zouden het dan moeten doen met de video-opnamen.

Dit lijkt misschien uit kostenoverwegingen aantrekkelijk; maar voor het verkrijgen of behouden van ‘het contact met de burgers’, is het funest. Want om na afloop van een vergadering na te gaan wie, wat gezegd heeft, welke argumenten zijn aangevoerd en hoe de besluitvorming tot stand gekomen is, is het vele malen gemakkelijker – o.a. sneller en duidelijker – door (diagonaal) notulen door te lezen, dan om drie uur video-opname van A tot Z te moeten bekijken.

Over het voorstel moet de stadsdeelraad Nieuw-West nog een besluit nemen, maar het is te hopen dat een meerderheid van de raad aanvoelt dat schriftelijke notulen de beste manier is om verslag te doen van wat in een vergadering besproken is.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.