Meer planten, dieren èn samenwerking dankzij Betrekken bij Groen Fonds

Twintig vrijwilligersprojecten gehonoreerd

Bram Derckx in de kruidentuin in aanleg

Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds van de provincie Noord-Holland. Vrijwilligersorganisaties klopten ook dit jaar aan bij het Fonds met een bijzonder projectidee. Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, kwamen voor een financiële bijdrage in aanmerking. Acht aanvragen honoreerde de jury dit voorjaar volledig, twaalf aanvragen gedeeltelijk. Inmiddels zijn de projecten opgestart, zoals bij Ecoring Haarlem, waar jong en oud samen een kruidentuin aanleggen en groenten telen, met ruimte voor bijen en vlinders.

 

Uitgelicht

Stichting Ecoring Haarlem verbindt mensen via gezamenlijke activiteiten met tieners en jongvolwassenen. Wat is er mooier dan wekelijks samen eten en tuinieren? Sinds 2018 beheert Ecoring een biologisch-dynamische tuinderij in Haarlem Schalkwijk. Bram Derckx tuincoördinator Ecoring: “Tuinieren werkt therapeutisch en brengt mensen samen. Onze stichting ziet echt het belang van lokale teelt. Met de financiële bijdragen uit het Fonds zijn we gestart met de aanleg van een kruidentuin. Jongvolwassenen kunnen helpen met de inrichting en leren zo stap voor stap over kruiden en tuinieren.” Aan de randen van de tuinderij is een bloemmengsel gezaaid en ook op andere plekken blijven kruiden staan die aantrekkelijk zijn voor insecten. Zo is er volop ruimte voor bijen, vlinders, libellen, insecten, kikkers en egels. Bram: “Ik zie het als mijn roeping om me in te zetten in het groen. Maar ook om samen met de gemeenschap stappen te maken naar een betere toekomst. Dat kan bij Ecoring, we telen samen onze eigen groenten. Soms met succes, soms met minder succes, het is een leerproces. Om het enthousiasme bij jongeren vast te houden telen wij dit jaar niet alleen groenten maar ook kruiden, fruit en bloemen.”

Zelf tuinieren en groenten, kruiden en fruit kweken is goed voor het milieu en de zelfstandigheid van mensen. Er is een vaste groep van zo’n vijf mensen die op de tuin meewerken, en regelmatig komen er dagjesmensen. “Het is gezellig en het geeft echt voldoening, om samen op het land te werken en te zien hoe ons voedsel langzaam groeit”, aldus Bram. “En het is mooi om te zien hoe hommels, lieveheersbeestjes, libellen, sluipwespen en kikkers onze tuin weten te vinden. Er lopen ook konijnen die de sla en bloemkool aanvreten. Een deel van de gewassen beschermen we tegen vraat, maar een deel laten we voor de konijnen. Misschien komen daar weer roofvogels op af, dat zou leuk zijn. Dan is de kringloop rond.”

 

Stimulans voor vrijwilligerswerk

De Provincie Noord-Holland wil graag het vrijwilligerswerk in de natuur stimuleren, burgers betrekken bij groen en de soortenrijkdom (biodiversiteit) vergroten. Daarom stelt de provincie jaarlijks € 608.000 beschikbaar voor het programma Betrekken bij Groen van de samenwerkende Terrein beherende organisaties, waarvan € 45.000 is bestemd voor het Fonds Betrekken bij Groen. Met dit onderdeel van het programma, worden allerlei partijen uitgedaagd om gezamenlijk projecten in de natuur te realiseren.

 

Speerpunten fonds

Het Betrekken bij Groen Fonds wil juist nieuwe initiatieven en ideeën voor groen vrijwilligerswerk een extra kans geven. Mariska Bongaards die namens het Amsterdamse Bos in de jury zit: “Maar liefst 56 inzendingen vroegen in totaal voor ruim € 345.000 budget aan bij het Fonds. Dit laat zien dat vrijwilligers vol ideeën zitten om de biodiversiteit een impuls te geven. Ik ben onder de indruk van de enorme betrokkenheid en het enthousiasme waarmee vrijwilligers in hun eigen tijd een bijdrage leveren aan het creëren van waardevolle stukjes groen en natuur in onze provincie.”

In totaal was € 45.000 beschikbaar in het fonds, voor de jury een uitdagende klus. Want in welk voorstel worden nieuwe samenwerkingsvormen toegepast? Waar worden jongeren betrokken? En hoe komen er kansen voor méér planten en dieren. Daar is het project van Ecoring Haarlem een mooi voorbeeld van, zij kregen een deel van de gevraagde bijdrage toegekend.

 

De jury bestond uit een vertegenwoording van Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet. Landschap Noord-Holland is penvoerder van het Betrekken bij Groen programma.