Meer aandacht voor Plein’40-’45

Uit de Stadsdeelcommissie 

Nieuw-West – Zoals zo vaak: een SDC-vergadering met insprekers en agendapunten over uiteenlopende onderwerpen. Met dit keer het opvallenste punt aan het eind van de vier-en-een-half-uur durende vergadering.

CeesFisser@Westerpost.nl

Voordat de SDC-vergadering van 5 november 2019 begon, kregen Tineke Rombout (Pro West) en Norman Vervat (Bond Heemschut) de gelegenheid om bij de SDC-leden te pleiten voor het behoud van het bijzondere karakter van Nieuw-West, en de bijzondere bebouwing. Zodat de SDC alert is op zorgvuldige stedelijke vernieuwing. Een goed voorbeeld is de renovatie van de Aireywoningen, in plaats van sloop/nieuwbouw van die karakteristieke woningen.

Portefeuillehouder Wonen, Ronald Mauer (D66) bedankte Rombout en Vervat voor hun werk voor behoud van het cultureel erfgoed. Ook noemde hij in dit verband de Couperusbuurt in Slotermeer, waar woningcorporaties plannen hebben voor stedelijke vernieuwing en verdichting, en waar sloop/nieuwbouw niet is uitgesloten.

Osdorperhof

Na enkele verontruste bewoners en de verongelijkte initiatiefnemer voor een You Hotel, was het dit keer de bezorgde huisarts Gé Bontebal uit het Osdorperhof (Pieter Calandlaan), die kwam inspreken om bij de SDC-leden aandacht te vragen voor zijn belangen. Volgens Bontebal heeft de initiatiefnemer een onjuist beeld geschetst van de ingang en het effect daarvan op de huisartspraktijk.

De Raad van State heeft de gemeente Amsterdam opgedragen om bij de vergunningaanvraag (uit 2016) voor een hotel onder het zorgcentrum, alle belangen opnieuw te beoordelen en al dan niet een vergunning te verlenen.

Vragen over richtingsbordje

Sarah Biddle (De Aker, Sloten, Nieuw Sloten; GroenLinks) had een mondelinge vraag ingediend over een bordje langs de Anderlechtlaan, tussen de A4 en de Sloterweg. Dat bordje wijst automobilisten met bestemming Osdorp of Badhoevedorp via de Anderlechtlaan en de Laan van Vlaanderen naar de Plesmanlaan. Biddle had op Facebook de nodige verontwaardiging gezien van bewoners uit Nieuw Sloten, omdat die route door een ‘Schoolzone’ gaat. Ook zij vond het vreemd dat auto’s dwars door die woonwijk gewezen worden en niet naar het Hoofdnet Auto.

Volgens portefeuillehouder Verkeer, Erik Bobeldijk (SP) is het bordje één van de tijdelijke maatregelen op verzoek van ouders van kinderen die sporten bij hockeyclub Xenios, die verhuisd is naar Sportpark Sloten. Jeugdige hockeyers moeten nu op de fiets via de drukke Sloterweg. Veel effect zal het bordje niet hebben, verwachtte hij, omdat de meeste mensen wel bekend zijn of navigatie gebruiken. Ook zei Bobeldijk: “Het zou zelfs kunnen zijn, dacht ik al gekscherend, dat misschien het aantal opmerkingen op Facebook over het bord hoger is, dan het aantal automobilisten dat per dag deze route gaat volgen. […] Als hierdoor een probleem ontstaat in Nieuw Sloten, dan kan het bord weg.” Een permanente oplossing zal volgend jaar gevonden moeten worden voor de ‘Nota Mobiliteit in Nieuw-West’.

 

Blauw kruispunt Roëllstraat

Esther Tienstra: “Slotermeer verdient meer dan een wegbezuinigd plein.”

Jeroen Mirck (Slotervaart; D66), Esther Tienstra (Geuzenveld, Slotermeer, Sloterdijken; GroenLinks) en Pieter Nijhof (Osdorp; GroenLinks) hadden mondelinge vragen gesteld over de blauwe verf die in de Burgemeester Van Leeuwenlaan is aangebracht bij het kruispunt met de Burgemeester Roëllstraat. Uit een bericht van AT5 bleek, dat die Smurfen-kleur een experiment is. De SDC-leden vonden het vreemd “dat bij zo’n gevaarlijk kruispunt geëxperimenteerd wordt”. Hans van der Straeten (Slotervaart; VVD) vond dat “onverantwoord”!

Portefeuillehouder Verkeer, Erik Bobeldijk zei dat “dit een tijdelijke maatregel betreft, omdat het vinden van een structurele oplossing meer tijd vergt; of dat nu verkeerslichten zijn, of een rotonde.” Eerst komen er nog tijdelijke extra waarschuwingsborden en knipperlichten.

Anissa Bouhassani (Geuzenveld, Slotermeer, Sloterdijken; PvdA) merkte nog op, dat Bobeldijk zei, dat een structurele oplossing meer tijd kost, maar dat de eerste zware ongevallen al in 2017 zijn gebeurd. Toen is er gesproken over verkeerslichten. “Over twee maanden zitten we al in 2020; we zijn dan bijna 3 jaar verder?!”

Bobeldijk antwoordde dat uit onderzoek bleek, dat ‘verkeerslichten’ geen oplossing zijn. Er zijn te veel verschillende verkeersstromen (tram, voetgangers en fietsers, snelverkeer) die allemaal tijd moeten krijgen om de kruising te passeren. Daardoor wordt de wachttijd voor elke verkeersstroom zó lang, dat de kans groot is, dat men door rood gaat rijden. Mogelijk biedt herinrichting tot een rotonde meer kansen, maar dat kost dus tijd.

Wij zijn Plein’40-’45

Esther Tienstra had vragen aan het DB naar aanleiding van berichtgeving in Het Parool over mogelijk uitstel van de ontwikkeling van de openbare ruimte rondom Plein’40-’45: “Slotermeer verdient meer dan een wegbezuinigd plein. Met de zogenoemde ‘common’ [betrokken gemeenschap; CF] rondom Plein‘40-’45 is Slotermeer en Nieuw-West koploper op het gebied van democratisering. De herontwikkeling en programmering gebeurt niet van bovenaf, maar van onderop.”

Portefeuillehouder Openbare Ruimte, Erik Bobeldijk en portefeuillehouder Democratisering Emre Ünver (GroenLinks) konden snel een eind maken aan de onzekerheid: Het DB was ook overvallen door de berichtgeving. Het project is niet vervallen, niet versoberd, en ook niet uitgesteld. Uit de Gebiedsplannen 2020 zal blijken dat er sprake zal zijn van intensiveren en versnellen. Het DB gaat samen met bewoners en gebruikers kijken welke ontwikkelingen mogelijk zijn. Bobeldijk is bereid om deze boodschap ook bij de commons te herhalen, als daar vraag naar is. Ünver bevestigde dit: “Het DB gaat zelfs proberen om de ontwikkeling naar voren te halen. Het DB gaat de inzet op dit thema intensiveren.”

PS: Volgende keer de tussenliggende agendapunten: Advies herinrichting MAP 1&2 en Advies over Autoluw.