Massaal balen over uitstel Hart van Zwanenburg

Bron: nieuwsbrief gemeente Haarlemmermeer

Schetsontwerp nieuwe dorpshuis

Voor de bouw van het nieuwe dorpshuis in Zwanenburg, is uitstel tot minstens het einde van dit jaar onvermijdelijk geworden. Dat is het gevolg van het beroep dat drie bezwaarmakers hebben  aangetekend bij de Raad van State tegen het definitieve bestemmingsplan ‘Zwanenburg de Kom Noordwestzijde’.
Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van Hart van Zwanenburg mogelijk. Het plan behelst de bouw van een nieuw dorpshuis en de verplaatsing en verbetering van supermarkt Lidl. Het bestemmingsplan heeft tot 20 maart zes weken ter visie gelegen.

De gemeente Haarlemmermeer betreurt dat er toch beroep is aangetekend. Ze staat hierin niet alleen. Ook de Zwanenburgers zelf hebben zich ingespannen om hun dorpsgenoten ervan te overtuigen dat het in het belang van Zwanenburg is om de lichten op groen te zetten voor de plannen. Het vele overleg met de gemeente, met de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, met de Stichting Zwanenburg-Halfweg en met de Ondernemersvereniging heeft de bezwaarmakers kennelijk niet op andere gedachten gebracht, net zo min als de handtekeningenactie en de flyeractie (huis-aan-huis). Zwanenburg baalt dus massaal mee met de gemeente en andersom.

De vertraging is niet direct een bedreiging voor de  financiering van het plan. Het wachten is nu op de uitspraak van de Raad van State. Deze wordt eind dit jaar verwacht. Mocht deze de bezwaarmakers in het gelijk stellen en het bestemmingsplan vernietigen, dan kan de financiering wél in gevaar komen. Maar de gemeente gaat er vanuit dat ze alles goed heeft gedaan en heeft er vertrouwen in dat ze –  vertraagd – met een onherroepelijk bestemmingsplan aan de slag kan. Alles is daarvoor in gereedheid gebracht.

foto locatie: Peter Vreeswijk

Plannen dorpshuis en Lidl

Voor het dorpshuis ligt een definitief plan gereed. Ook het bestek en de werktekeningen zijn nagenoeg klaar. Deze zijn nodig voor de vergunningaanvraag en daadwerkelijke bouw van het nieuwe dorpshuis. Na afronding van de beroepsprocedure beginnen de activiteiten voor de bouw van het nieuwe dorpshuis. Voor de nieuwe Lidl is een voorlopig plan uitgewerkt. Deze plannen worden verder uitwerkt en gerealiseerd nadat de procedure is afgerond en het bestemmingsplan onherroepelijk is.