Logopedie Westrand

Al 30 jaar spraakmakend

Logopedie Westrand bestaat dertig jaar. De logopediepraktijk uit Geuzenveld-Slotermeer begeleidt kinderen en volwassenen die in hun communicatieve mogelijkheden worden belemmerd. Persoonlijk contact met cliënten staat daarbij voorop. Dat klinkt net iets vanzelfsprekender dan het in werkelijkheid is.

Logopedie Westrand is al jaren een begrip in Geuzenveld-Slotermeer. De praktijk, in 1987 opgericht door logopedisten Annelies Hes en Margreet van der Kleij, viert deze maand haar dertigste verjaardag. De praktijkhouders, die allebei nog steeds fulltime voor Westrand actief zijn, zagen hun praktijk in de loop der jaren uitgroeien tot een praktijk met maar liefst 7 locaties, waar persoonlijke aandacht voor cliënten nog steeds voorop staat. Margreet van der Kleij: ‘Dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd. Je kan als praktijk ook kiezen voor kortere behandelsessies, waardoor je op een dag meer behandelingen kan inplannen. Maar wij gaan echt voor maximale behandeltijd en persoonlijke aandacht.’

Westrand richt zich op alle logopedische stoornissen die te maken hebben met stem, spraak, taal, slikken of gehoor. Van der Kleij: ‘We begeleiden alle kinderen en volwassenen die op de een of andere manier in hun communicatieve mogelijkheden belemmerd worden, van articulatieproblemen tot de behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, en van het voorkomen van hyperventilatie tot de begeleiding van cliënten met afasie.

Vorig jaar traden logopedisten Liesbeth Fabius en Marieke van de Poppe-Bult toe tot de maatschap, die inmiddels zeven vestigingen onder haar hoede heeft. Westrand hoort daarmee tot de grotere praktijken van Amsterdam West. Toch is de verbinding met de wijk in de loop der jaren intact gebleven. Van der Kleij. ‘We onderhouden intensieve contacten met scholen, huisartsen en jeugdzorg, maar we werken ook nauw samen met andere disciplines in de wijk, soms zelfs binnen één vestiging. Zoals fysiotherapeuten, een diëtist of een jeugdarts. We zijn echt vergroeid met de buurt.’

Als medepraktijkhouder zag Van der Kleij de afgelopen dertig jaar hoe logopedie zich steeds verder  verbreedde. Dat is ook in het aanbod van Westrand terug te zien. De praktijk richt zich niet alleen op ‘klassieke’ disciplines zoals articulatie, stotteren of afasie, maar heeft ook relatief nieuwe specialisaties in huis. Zoals eet- en drinkstoornissen, video interactiebegeleiding en sensorische informatieverwerking. Van der Kleij: ‘Logopedie heeft als vak een enorme vlucht genomen. Als praktijk zijn we daarin meegegroeid. Denk aan de toepassing van nieuwe neurologische inzichten, maar ook aan specialismen die dertig jaar geleden nog vrij onbekend waren. In onze praktijk behandelen we bijvoorbeeld volwassenen met hoestklachten waarvoor geen medische oorzaak te vinden is. We leren ze stapsgewijs weer omgaan met sociale situaties waarin hun klachten belemmerend kunnen werken. Dat is een mooie aanvulling op het pakket dat we al boden.’

Een ander specialisme dat steeds meer in de belangstelling staat, is de begeleiding van kinderen met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand. Speciaal voor deze groep opende Logopedie Westrand in 2015 een nieuwe vestiging op Medisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis.  ’t Kabouterhuis helpt gezinnen met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand, opvoedingsproblemen en/of  psychiatrische problemen. Liesbeth Fabius: ‘Door deze kinderen op locatie te zien, kun je andere professionals veel nauwer bij de ontwikkeling van hun communicatie betrekken. Dat maakt de behandelingen veel effectiever. Bovendien krijg je als logopedist weer input van andere disciplines om de kinderen ook op andere ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Bij jonge kinderen beïnvloeden de verschillende ontwikkelingsgebieden elkaar heel sterk.’

Een andere nieuwe loot aan de behandelboom is de Hanen Oudercursus. Tijdens deze cursus leren ouders van kinderen met een taalachterstand hoe ze het contact en de communicatie met hun kind kunnen verbeteren, zodat ze de taalontwikkeling van hun kind optimaal stimuleren. Aan de hand van thuis opgenomen video’s krijgen ouders inzicht in hoe ze met hun kind spelen en praten.

De cursus sluit nauw aan op het streven van Logopedie Westrand om ouders zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken. Fabius: ‘Met een half uur logopedie per week kun je het verschil vaak niet maken. Dat betekent dat we zoveel mogelijk de samenwerking zoeken met de omgeving van onze cliënten. Met leerkrachten, maar zeker ook met ouders of  verzorgers. De Hanen Cursus is daarvoor een prachtig instrument.’