Locatie Slotervaart blijft behouden voor Amsterdamse zorg

De aandeelhouder van het failliete MC Slotervaart en de Amsterdamse vastgoedonderneming Zadelhoff hebben overeenstemming bereikt om het faillissement van het ziekenhuis te kunnen beëindigen. Belangrijk onderdeel van het beoogde faillissementsakkoord is dat de huidige zorgbestemming wordt gehandhaafd.

Medisch zorgcomplex voor de regio
Maarten Feilzer, directeur van Zadelhoff: “Zadelhoff is ervan
overtuigd dat de locatie moet blijven voorzien in een breed zorgaanbod en
aanverwante activiteiten in Amsterdam, in combinatie met de urgente behoefte
aan huisvesting voor zorg. Met het behouden van een zorgbestemming wordt
continuïteit geboden aan de huidige huurders/zorgaanbieders, zoals het Antoni
van Leeuwenhoek en Atal Medial. Daarnaast kan tegen maatschappelijke
huurprijzen onderdak worden geboden aan nieuwe zorgactiviteiten. Zo creëren we
een medisch zorgcomplex voor de regio.”

“We hopen dat de gemeente met ons zal willen meedenken over het
mogelijk maken van huisvesting voor medisch personeel op deze locatie, omdat
het tekort aan huisvesting mede leidt tot capaciteitsproblemen in de
Amsterdamse ziekenhuizen. Amsterdamse ziekenhuizen zijn enthousiast over deze
invulling.” Over de reden zegt Feilzer: “Dit initiatief sluit goed aan op het
investeringsprofiel van Zadelhoff omdat we ons richten op locaties die we
belangrijk vinden voor Amsterdam en ons bedrijf voor de helft in eigendom is
van goededoelenstichtingen.”

Renovatie
Zadelhoff verstrekt een financieringsfaciliteit ten
behoeve van het beoogde faillissementsakkoord, waarvan het voornemen is dit zo
snel mogelijk formeel aan te bieden en om bij aanvaarding van het akkoord alle
schuldeisers te voldoen. De financiering voorziet tevens in de grootschalige
renovatie van het gebouw.

Het medisch zorgcomplex zal na beëindiging van het faillissement
door een nog te benoemen directie worden geleid. De huidige aandeelhouder zal
geen invloed hebben op de toekomstige exploitatie en bedrijfsvoering. Zadelhoff
zal als financier erop toezien dat dit medisch zorgcomplex aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

Eigendom
Het is de intentie van Zadelhoff om op termijn eigendom van het medisch
zorgcomplex te verkrijgen. Dit is nu nog niet mogelijk in verband met het door
de gemeente Amsterdam gevestigde voorkeursrecht waartegen de curator bezwaar
heeft aangetekend. Omdat de huidige zorgbestemming kan worden gehandhaafd en
zelfs wordt uitgebreid, hoopt Zadelhoff hieromtrent op korte termijn met de
gemeente overeenstemming te kunnen bereiken. Het verkrijgen van eigendom is
echter geen voorwaarde voor het verstrekken van de genoemde financiering door Zadelhoff.