Lionsclub Haarlemmermeer Host

Lionsclub Haarlemmermeer Host knapt verwaarloosd huis voormalige dakloze op
‘Het lijkt wel of ik de Postcodeloterij gewonnen heb’

Cornelie Krietemeijer

ZWANENBURG – Het was een verpauperde boel, maar over twee weken moet de tweekamerbenedenwoning van Dirk Jan de Waard in Zwanenburg omgetoverd zijn tot een prettig leef- en woonhuis. Die metamorfose wordt niet verzorgd door een landelijke televisiezender of loterij, maar door Lionsclub Haarlemmermeer Host. “We hebben ons het lot van Dirk aangetrokken. Een vriendelijke, bescheiden man die door omstandigheden niet in staat is zijn huurhuis zelf aan te pakken. Wij willen hem daarin helpen”, vertelt Frans Stukart, sinds september de president van Lionsclub Haarlemmermeer Host.

lions club

Foto: Vreeswijk in Beeld

Nieuw behang
Het project in Zwanenburg is de spin off van een actiereeks die de Lionsclub onder het motto ‘zorgen met elkaar voor elkaar’ gaat ondernemen. Het behelst de verbetering van huurwoningen van ouderen die dat zelf niet meer kunnen vanwege gezondheidsproblemen, ontbrekende financiële middelen of gebrek aan familie en vrienden in de directe omgeving. De adressen worden via zorginstanties in Haarlemmermeer achterhaald. “Twee keer per jaar willen de Lionsleden op doelmatige manier de handen uit de mouwen steken voor hulpbehoevende ouderen.  Je moet denken aan nieuw behang, schilderwerk, tuinonderhoud of het vernieuwen van de vloer. Maar in het geval van Dirk Jan de Waard doen we werkelijk het héle huis”, lacht Stukart.

Enthousiasme
Via bemiddeling door stichting Meerwaarde is Frans met Dirk in contact gekomen. Tijdens de eerste ontmoetingen was hij wat terughoudend, vertelt Frans, maar gaandeweg heeft hij het vertrouwen van Dirk weten te winnen. “Zijn huis is ontzettend belangrijk voor hem. Sinds hij het kreeg toegewezen, hoeft hij niet langer op straat te zwerven en onder bruggen te slapen. De man heeft gewoon veel pech gehad in het leven. Hij heeft dagelijks verzorging nodig, heeft geen kinderen of directe familie. Geld om zijn huis wat aandacht te geven heeft hij al helemaal niet. En dan slaat verwaarlozing snel toe. Ik heb er geen enkele vorm van luxe kunnen ontdekken.”
De Lionsleden die het project sponsoren, hebben onlangs gezamenlijk het huis van Dirk geïnspecteerd. Hun enthousiasme bleek zo groot dat deze spin off van ‘zorgen met elkaar voor elkaar’ aanzienlijk omvangrijker wordt dan oorspronkelijk de bedoeling was. “Iedereen wil wat doen en daardoor kunnen we zijn hele woning binnen én buiten opknappen. Muren, vloer, plinten, elektriciteit, tuinaanleg, sluitwerk, meubels en stoffering. Ook wordt hij zélf in een nieuwe outfit gestoken!” De werkzaamheden in Dirks huis beginnen op 11 december en duren een week. In de tussentijd logeert hij bij Meerstede. Medewerkers hebben via een crowdfundingactie uren ingeruild voor geld. Daarmee kan de Meerstede-logeerkamer, inclusief maaltijden en verzorging, een week lang worden bekostigd, evenals Dirks deelname aan het Meerstede-kerstdiner.

Buurtbewoners
Het is de bedoeling dat Dirk de Waard op 18 december officieel de nieuwe sleutels van zijn opgeknapte huis krijgt overhandigd. Hij zegt blij te zijn met alle inspanningen van de Lionsleden: “Het lijkt wel of ik de Postcodeloterij heb gewonnen. Het was sowieso al fijn dat ik een paar jaar geleden dit huis kon betrekken. Maar dat het nu ook zo prachtig opgeknapt gaat worden, is helemaal geweldig.” Wat Frans Stukart betreft stopt het niet bij de overhandiging van de sleutel: “Lionsclub Haarlemmermeer Host blijft regelmatig bij hem langsgaan om een praatje te maken en waar mogelijk te begeleiden.” Ook hoopt hij dat de mensen in de straat zich om Dirk gaan bekommeren. “Voor de buurt is het fijn dat het huis er aan de buitenkant straks spik en span uitziet. Maar het zou helemaal mooi zijn als de buren Dirk wat beter leren kennen. Nu is hij toch een beetje die verwaarloosde man die zomaar ineens in de straat is komen wonen.” Een eerste stap in die toenadering is inmiddels gezet. De directe buren zijn geïnformeerd over de aanstaande woningverbetering en hebben daar volgens Frans Stukart enthousiast op gereageerd. En op 18 december zijn de straatbewoners hartelijk welkom voor een hapje en een drankje tijdens de feestelijkheden rond de overhandiging van de sleutels aan Dirk. Op de foto overhandigt Peter Vreeswijk, voorzitter van de dorpraad Zwanenbug/Halfweg, samen met de Frans Stukart, voorzitter van de Lions Club Haarlemmermeer Host, de sleutel aan Dirk de Waard.