Lijst Bergman: PLAATS VOOR IEDEREEN

Stem op een onafhankelijke kandidaat voor de Stadsdeelcommissie. Politieke partijen krijgen aandacht genoeg. Natuurlijk ben ik,  Kamal Eric Bergman, het eens met een hoop mooie standpunten die politieke partijen hebben, maar ik wil gaan voor het belang van Geuzenveld/Slotermeer en niet voor partij-praatjes of algemeenheden. Samenwerken dus! Geen politiek gekrakeel op dit niveau. Werkt averechts en kost veel tijd.

Naar mijn mening moeten we het in de nieuwe commissie niet hebben van partijstandpunten, maar van de inbreng van betrokken buurtbewoners, adviseurs. En betrokken bij mijn buurt ben ik zeker. Als buurtbewoner zal ik me inzetten voor de belangen van de bewoners van Geuzenveld/Slotermeer en Sloterdijken.

Bijvoorbeeld: behoud en uitbreiding van het groen, bestrijding van zwerfvuil, aandacht voor jongeren, ouderen en eenzaamheid, behoud van buurtwerk en bewonersinitiatieven, bestrijding van criminaliteit en meer kunst en cultuur. Stem als buurtbewoners voor een buurtbewoner!