Lichte stijging WW-uitkeringen in Groot Amsterdam

In juli is het aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam met 1,6% gestegen naar 28.519. Dat zijn er 447 meer dan eind juni. Deze stijging is minder sterk dan in Nederland als geheel waar het aantal WW-uitkeringen deze maand met 2,5% steeg naar 420.321. Ook op jaarbasis is de ontwikkeling in de WW gunstiger in Groot Amsterdam dan in Nederland. Sinds juli vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland met 3,8%, terwijl dat in Groot Amsterdam de helft meer was (6,0%).

De stijging van het aantal WW-uitkeringen in juli is in lijn met de verwachting. Eind juni lopen doorgaans relatief veel tijdelijke arbeidscontracten af en in de zomermaanden worden minder nieuwe contracten aangeboden.

Stijging aantal WW-uitkeringen vooral in onderwijs
De afgelopen maand steeg het aantal WW-uitkeringen in vrijwel alle sectoren. Een sterke stijging was er vooral in het onderwijs (16,1%). Een jaarlijks terugkerend fenomeen bij het aflopen van het schooljaar. Naast de sector onderwijs steeg het aantal lopende WW-uitkeringen vooral in de sectoren gezondheidszorg & welzijn (3,0%) en in de zakelijke dienstverlening (2,5%).

Komende maanden verdere daling verwacht
De verwachting is dat het aantal WW-uitkeringen – net als vorig jaar – de komende maanden weer gaat dalen. De start van het nieuwe schooljaar en het aflopen van de zomermaanden zijn aanleiding voor het verstrekken van nieuwe contracten.