Lezing over trilogie ‘De Badhoeve’ in voorbereiding

Schrijfster Marja Visscher in ARTcetera:

Schrijfster Marja Visscher geeft op zondagmiddag 11 november a.s. een lezing over het landgoed ‘De Badhoeve’ in de galerie ARTcetera aan de Arendstraat 5 te Badhoevedorp. Aanvang van deze bijeenkomst is om 14.00 uur. Auteur van uitgeverij Zomer & Keuning Marja Visscher schrijft bij voorkeur historische romans. Voor haar nieuwe roman stuitte zij in het boek ‘1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis’ op de componiste/pianiste Hermina Maria Dijk, geboren 1821 te Amsterdam. Toen zij dieper in de geschiedenis dook, las zij dat zij getrouwd was met een bijzondere man, de Amsterdamse jurist mr Jacob Paulus Amersfoordt (1817), de latere burgemeester van Badhoevedorp. Het landgoed naar Engels model, dat Amersfoordt voor ogen had in de leeggepompte polder Haarlemmermeer, zo zou later blijken, vormde de basis voor het ontstaan van Badhoevedorp. Tijdens haar historische onderzoek, dat altijd voorafgaat aan het schrijven van haar romans, ontdekte zij dat De Badhoeve een modelboerderij was die zijn weerga niet kende en een voorbeeld was voor agrarisch Nederland. Amersfoordt was de eerste in Nederland die zijn 200 ha aan landerijen van het landgoed met een uit Engeland overgekomen stoomploeg bewerkte. Het echtpaar was heel sociaal en bouwde op hun landgoed arbeidershuisjes voor de vijftig man personeel en hun families. Dit personeel rekruteerde hij vooral uit de armenkolonie die zich in de polder bevond de zogenoemde ‘Polderjongens’. Voorwaarde was wel dat zij trouwden om in aanmerking te komen voor een huisje met een eigen groentetuin. Daarnaast stonden er een groot aantal schuren voor het vee (toen al over de honderd stuks rundvee), een manege, koetshuis, zuivelbereiding en opslag van graan en fruit, een smederij, bakkerij, timmermanswerkplaats. De kaas was in die tijd heel bekend en werd geëxporteerd naar o.a. Nederland-Indië.

Wat de schrijfster triggerde om er over te schrijven was vooral de emancipatie van Hermina Dijk, zij was ooit een wonderkind en wilde ondanks haar huwelijk doorgaan met het geven van concerten en het componeren van nieuwe muziekstukken. In een openbare lezing in Felix Meritis te Amsterdam, die Amersfoordt hield over de nieuw polder, stelde hij: dat een dergelijke onderneming alleen mogelijk was als de echtgenote van de eigenaar zich niet te goed achtte om mee te werken. Volgens Visscher bestond het echtpaar uit twee behoorlijke ego’s die aan elkaar gewaagd waren. Hoewel Hermina heel andere doelen nastreefde stelde zij haar man niet teleur. Zij zorgde voor de contacten met de boerenarbeiders en hun families, maakte boter en kaas in de heel moderne eveneens op stoom draaiende kaasmakerij en leidde voor de vrouwen een naai- en breiclub. Uiteindelijk kent het landgoed De Badhoeve een rijke geschiedenis waarbij Visscher algauw bemerkte dat haar roman meer woorden zou bevatten dan voor één boek, in overleg met haar uitgever (Z&K) is besloten om er een trilogie van te maken, waarvan in mei volgend jaar het eerste deel zal verschijnen.

Omdat zij via fb ontdekte dat er veel belangstelling isvoor de geschiedenis van Badhoevedorp en veel inwoners niet echt op de hoogtezijn van deze uiterst interessante geschiedenis, besloot zij deze lezing tegeven, om uiteindelijk ook met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen is welkom,maar op verzoek van Tanja Kronenberg wel graag even voorafgaand een plaatsjereserveren via mail of telefoon: haar mailadres is: tanja.kronenberg@live.nl oftelefoon 06-33727062.