Lezing over trilogie ‘De Badhoeve’ in voorbereiding

Schrijfster Marja Visscher in ARTcetera:

Schrijfster Marja Visscher geeft op zondagmiddag 11
november a.s. een lezing over het landgoed ‘De Badhoeve’ in de galerie
ARTcetera aan de Arendstraat 5 te Badhoevedorp. Aanvang van deze bijeenkomst is
om 14.00 uur. Auteur van uitgeverij Zomer & Keuning Marja Visscher schrijft
bij voorkeur historische romans. Voor haar nieuwe roman stuitte zij in het boek
‘1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis’ op de componiste/pianiste
Hermina Maria Dijk, geboren 1821 te Amsterdam. Toen zij dieper in de
geschiedenis dook, las zij dat zij getrouwd was met een bijzondere man, de
Amsterdamse jurist mr Jacob Paulus Amersfoordt (1817), de latere burgemeester
van Badhoevedorp. Het landgoed naar Engels model, dat Amersfoordt voor ogen had
in de leeggepompte polder Haarlemmermeer, zo zou later blijken, vormde de basis
voor het ontstaan van Badhoevedorp. Tijdens haar historische onderzoek, dat
altijd voorafgaat aan het schrijven van haar romans, ontdekte zij dat De
Badhoeve een modelboerderij was die zijn weerga niet kende en een voorbeeld was
voor agrarisch Nederland. Amersfoordt was de eerste in Nederland die zijn 200
ha aan landerijen van het landgoed met een uit Engeland overgekomen stoomploeg
bewerkte. Het echtpaar was heel sociaal en bouwde op hun landgoed
arbeidershuisjes voor de vijftig man personeel en hun families. Dit personeel
rekruteerde hij vooral uit de armenkolonie die zich in de polder bevond de
zogenoemde ‘Polderjongens’. Voorwaarde was wel dat zij trouwden om in
aanmerking te komen voor een huisje met een eigen groentetuin. Daarnaast stonden
er een groot aantal schuren voor het vee (toen al over de honderd stuks
rundvee), een manege, koetshuis, zuivelbereiding en opslag van graan en fruit,
een smederij, bakkerij, timmermanswerkplaats. De kaas was in die tijd heel
bekend en werd geëxporteerd naar o.a. Nederland-Indië.

Wat de schrijfster triggerde om er over te schrijven was
vooral de emancipatie van Hermina Dijk, zij was ooit een wonderkind en wilde
ondanks haar huwelijk doorgaan met het geven van concerten en het componeren
van nieuwe muziekstukken. In een openbare lezing in Felix Meritis te Amsterdam,
die Amersfoordt hield over de nieuw polder, stelde hij: dat een dergelijke
onderneming alleen mogelijk was als de echtgenote van de eigenaar zich niet te
goed achtte om mee te werken. Volgens Visscher bestond het echtpaar uit twee
behoorlijke ego’s die aan elkaar gewaagd waren. Hoewel Hermina heel andere
doelen nastreefde stelde zij haar man niet teleur. Zij zorgde voor de contacten
met de boerenarbeiders en hun families, maakte boter en kaas in de heel moderne
eveneens op stoom draaiende kaasmakerij en leidde voor de vrouwen een naai- en
breiclub. Uiteindelijk kent het landgoed De Badhoeve een rijke geschiedenis
waarbij Visscher algauw bemerkte dat haar roman meer woorden zou bevatten dan
voor één boek, in overleg met haar uitgever (Z&K) is besloten om er een
trilogie van te maken, waarvan in mei volgend jaar het eerste deel zal
verschijnen.

Omdat zij via fb ontdekte dat er veel belangstelling isvoor de geschiedenis van Badhoevedorp en veel inwoners niet echt op de hoogtezijn van deze uiterst interessante geschiedenis, besloot zij deze lezing tegeven, om uiteindelijk ook met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen is welkom,maar op verzoek van Tanja Kronenberg wel graag even voorafgaand een plaatsjereserveren via mail of telefoon: haar mailadres is: tanja.kronenberg@live.nl oftelefoon 06-33727062.