Leuk succes KinderVrijmarkt Nieuw Sloten 2020

Nieuw Sloten – Zaterdag 5 september 2020 was de eerste ‘KinderVrijmarkt Nieuw Sloten’. Kinderen van de Basisscholen konden in de voortuin of op het trottoir voor hun voordeur, hun speelgoed verkopen waarop ze waren uitgekeken. Voor kinderen zonder eigen voortuin of trottoir, was op het schoolplein van de OBS De Vlaamse Reus een plekje vrijgehouden. Onder toeziend oog van een ouder (en rekening houdend met de Coronamaatregelen) deden ruim 70 kinderen mee. Een leuk succes voor de organiserende werkgroep KinderVrijmarkt Nieuw Sloten.

Initiatiefneemster Alina Sijthoff zei zeer tevreden te zijn met de opkomst. “De werkgroep gaat deze activiteit natuurlijk evalueren, maar ik denk dat we heel wat bewoners en vooral kinderen een plezier doen, als de KinderVrijmarkt ook in 2021 gehouden wordt. Het zou mooi zijn als ook bewoners in andere wijken van Nieuw-West of in andere stadsdelen dit initiatief overnemen.”

De KinderVrijmarkt Nieuw Sloten 2020 was een Bewonersinitiatief dat in samenwerking met Stadsdeel Nieuw-West en de Stichting Eigenwijks is opgezet. Diverse partners in de wijk ondersteunden het initiatief, zoals de Winkeliersvereniging Nieuw Sloten, Woningcorporatie Eigen Haard, Combiwel Jongerenwerk, de basisscholen De Mijlpaal, De Vlaamse Reus en De Zevensprong, de Stichting Kids in Action, en – op de valreep – de Oliebollenkraam op het Belgiëplein.

CEES FISSER