Leerwerktraject ism city 360

Vier kandidaten zullen deel gaan uitmaken van het leerwerktraject ism city 360. Het zijn allemaal mensen die geen achtergrond heb in de veiligheid en al een langere periode geen betaald werk hebben. Deze groep zal gedurende de looptijd van het project kunnen worden aangevuld tot maximaal 15 deelnemers.

 

Stadsdeelvoorzitter Nieuw-West Achmed Baâdoud samen met de kandidaten voor het leerwerktraject. Foto: www.jossy.nl

Stadsdeelvoorzitter Nieuw-West Achmed Baâdoud samen met de kandidaten voor het leerwerktraject. Foto: www.jossy.nl

Deze mensen zijn op 11 juli jl. gestart met de eerste opleiding uit het traject ( vca). Alle deelnemers hebben het examen behaald.
De kandidaten gaan ingezet worden in Overtoomse veld en doen hier ervaring op als gastheer. Door hun werkzaamheden dragen ze bij aan de doelstellingen van het stadsdeel. Schoon, heel en veilig. Na een periode van minimaal 3 maanden zal hen bij gebleken door ontwikkeling contract worden aangeboden door city 360, passend bij hun capaciteiten en het werkaanbod van city 360.

De cijfers uit de eerste groep:
Er zijn 12 kandidaten gestart. Hiervan zijn er 6 met een contract bij city 360. 1 kandidaat heeft een full time baan aanvaard bij een andere werkgever. 3 deelnemers zijn uitgevallen. 2 deelnemers hebben een pauze genomen in het traject om gezondheidsredenen, 1 daarvan start in de tweede groep weer mee.