Leerlingen geven verhalen 1940-1945 door

Joekenel van der Pijl spreekt de Erfgoeddragers in Slotermeer toe, Camiel van Zilfhout van stichting In mijn Buurt staat klaar met de medailles (foto: Shirley Brandeis)

Slotermeer – Door heel Nederland, ook in Nieuw-West, spraken leerlingen eind juni de belofte uit een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog door te geven. Eerder volgden zij met hun klas het lesproject Oorlog in mijn Buurt, een ontmoetingsproject van stichting In mijn Buurt.

Gastdocenten vertelden in de klas over de oorlog in hun buurt, een overlevende uit kamp Westerbork deelde haar levensverhaal, leerlingen leerden over goed en fout en alles daar tussenin en over interviewen. Daarna gingen de kinderen met projectleiders van stichting In mijn Buurt op bezoek bij mensen in de buurt die de oorlog daar of elders hebben meegemaakt.

Miep, Jack, Jaap en Corrie
Op Spring High deden leerlingen uit groep 7/8 mee. Lola sprak met de 92-jarige Miep in het Leo Polak, Bohdi-Jay kwam thuis bij de 96-jarige Jack en zijn hond, Mano hoorde aan de keukentafel van Jaap en Corrie van den Boogaard over de oorlog op de boerderij aan de Nieuwemeerdijk. Deze en nog drie andere leerlingen uit de klas gaven daarna aan meer te willen met het verhaal van ‘hun verteller’. Zij werden onlangs op hun schoolplein door stichting In mijn Buurt beëdigd tot officieel Erfgoeddrager van het verhaal en beloofden het voortaan door te vertellen. Bij herdenkingen en andere bijeenkomsten waar de oudere in de toekomst dat zelf niet meer kan.

Alert
Jair Stranders van het Comité Herdenking Februaristaking 1941 legde de leerlingen in het bijzijn van hun klas en enkele docenten uit waarom we stilstaan bij geschiedenis. “Herdenkingen zijn er om ons in deze tijd alert te houden. Ze maken ons duidelijk waarom we heel goed op moeten letten hoe we met elkaar samenleven.”

Met je hart
Gebiedscoördinator Joekenel van der Pijl, betrokken bij het Verhalenfestival Nieuw-West, overhandigde de kinderen plechtig hun Erfgoeddragersmedaille. “Het mooie van verhalen vind ik dat je er iets door gaat begrijpen, vaak met je gevoel. En dat is iets anders dan rekenen of taal, wat je op school normaal leert,” sprak zij “Naar een verhaal luister je met je hart. Het kan ervoor zorgen dat je dingen anders gaat zien of mensen beter begrijpt. Daarmee kun je veel bereiken in het leven.”

Stichting in mijn Buurt organiseert lesprojecten op scholen in en buiten Amsterdam. Rondom de thema’s Tweede Wereldoorlog, het koloniale verleden en migratie laten zij leerlingen leren door ontmoeting. Voor meer informatie: www.inmijnbuurt.org en www.facebook.com/inmijnbuurt.org of mail info@inmijnbuurt.org.