Kwetsbare meisjes

Uit de Stadsdeelcommissie

Nieuw-West – Soms zijn onderwerpen in de SDC-vergadering zó belangrijk dat ze veel meer aandacht krijgen dan de andere. In de vergadering van 10 maart 2020 was dat de Vrouwenagenda: het beleid van de gemeente Amsterdam voor het welzijn van meisjes en vrouwen en de invulling die (vrouwen)organisaties daaraan geven.

CeesFisser@Westerpost.nl

In het ‘Rondje gebieden’ vroeg Pieter Nijhof (Osdorp; GroenLinks) of Ronald Mauer (lid Dagelijks Bestuur voor Kunst & Cultuur; D66) iets te melden had over het theater De Meervaart, omdat daarover op social media wat gestaan had. Mauer zei dat “gekeken wordt naar een nieuwe Meervaart, en met name naar de locatie ervoor. En de wethouders Meliani [Kunst & Cultuur; CF] en Van Doorninck [Ruimtelijke Ordening; CF] kwamen kijken in de omgeving van De Meervaart, naar waar die nieuwe Meervaart zou kúnnen komen.” Een locatieonderzoek is gaande.

Hamza Kacha (Osdorp; PvdA) zei dat “onlangs weer een overval gepleegd is aan de Pieter Calandlaan, bij een drogist (Etos). Ik blijf hier melding van maken, want het heeft behoorlijk wat impact op het veiligheidsgevoel in Osdorp. Ik schrik niet meer van dit soort berichten en dat is meestal geen goed signaal. Er moet echt iets tegen gebeuren!”

Detailvraag aan DB over Handhaving

Bij de ‘Ingekomen stukken’ vroeg Mohamed Alkaduhimi (Slotervaart; DENK) om een toelichting bij het Handhavingsplan Openbare Ruimte 2020: “Ik zie het getal 33; is dat 33 fte, voor Nieuw-West?” SDC-voorzitter Anissa Bouhassani [Geuzenveld, Slotermeer, Sloterdijken; PvdA] reageerde met: “Tenzij het DB een reactie wil geven, ga ik u vragen dit via de Agendacommissie te doen. Dan kunt u de vraag dáár stellen.” Alkaduhimi was het daar niet mee eens: “Volgens mij hebben we in deze commissie altijd de gewoonte om bij Ingekomen stukken om een toelichting te mogen vragen?! Ik kan me voorstellen dat het DB schriftelijk wil antwoorden?!”

DB-voorzitter Emre Ünver (GroenLinks), die bestuurlijk verantwoordelijk is voor Handhaving, zei dat hij het stuk niet bij zich had, maar het leek hem een goed idee om het onderwerp ‘Handhaving’ op de agenda te zetten en het in de SDC te bespreken: “Dan nodig ik ook ambtelijke ondersteuning van de afdeling THOR [Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte; CF] uit, want u hebt vaak technische vragen over de inhoud. Ik denk dat dat uw recht is en ik zal u daarin faciliteren.”

Handhaving is in elk geval een onderwerp waarover ook veel bewoners meer willen weten…

Meisjes in de gevarenzone

Omdat zich geen ‘Insprekers’ gemeld hadden en er geen ‘Mondelinge vragen’ van SDC-leden aan het DB waren, was het tijd voor het volgende agendapunt: een presentatie van de Vrouwenagenda van Nieuw-West.

Op https://nieuw-west.notubiz.nl/ staan bij dit agendapunt diverse links naar achtergrondinformatie. Een daarvan verwijst naar het boek (60 pagina’s) ‘Kwetsbaar. Meisjes in de gevarenzone’ van Margalith Kleijwegt. Het is het verhaal van kwetsbare meisjes, hun ouders en hulpverleners, dat Kleijwegt schreef voor de gemeente Amsterdam. Het boek is te downloaden vanaf www.margalithkleijwegt.nl.

Rond 8 maart, Internationale Vrouwendag, hadden de samenwerkende emancipatiecentra en Huizen van de Wijk in Nieuw-West een programma georganiseerd. Internationale Vrouwendag stond dit jaar in het teken van vrijheid. Actuele emancipatie-thema’s werden door theater, film, dialoog en sportactiviteiten met elkaar verbonden. Al jarenlang strijden vrouwen voor zelfbeschikking, individuele rechten en vrijheid: vrijheid van vrouwen moet vanzelfsprekend zijn, en niet onderhandelbaar. Dank ging uit naar de organisaties Vrouw en Vaart, GirlsConnect, Nisa for Nisa, De Hippe Heks, Combiwel, SamenWonen – SamenLeven en Eigenwijks.

Emre Ünver feliciteerde “al onze stille krachten van Nieuw-West, want zo zie ik onze vrouwen in dit stadsdeel, als de ‘game changers’ zonder veel bombarie, maar die wel een verschil maken!” Nieuw-West heeft 4 ontwikkellijnen: 1) Investeren in scholing en werk; 2) Jongerenwerk moet niet alleen jongens bereiken, maar ook meisjes. Kansengelijkheid moet leidend zijn; 3) We maken moeilijke kwesties bespreekbaar, zoals exposing van naaktbeelden, opdat ze niet in chantabele posities terecht komen; 4) Zorgen dat onze vrouwen, zelfstandig gezond en weerbaar zijn. Verder landt de pilot ‘Kwetsbare Meiden’ van de burgemeester in West en Nieuw-West. Het gaat hierbij vrijwel altijd om een persoonsgerichte aanpak. Enkele vertegenwoordigers van de organisaties vertelden daarna over hun werk.

Marlijn van de Pol en Hamida Lamrabti van Vrouw en Vaart (V&V) waren blij dat de thema’s op de Vrouwenagenda extra politieke en bestuurlijke aandacht krijgen. Met professionals en vrijwilligers heeft V&V een aanbod waarmee zij veel vrouwen uit alle wijken van Nieuw-West bereiken en waardoor vrouwen stappen kunnen zetten in hun ontwikkeling. Zo heeft V&V de “Be Interactive” wandel- en loopgroepen voor vrouwen 18+. Een bewezen methode om vrouwen uit hun isolement te halen. Van de Pol: “Vaak zijn die wandelgroepen de eerste stappen om anderen te ontmoeten. De beste manier om uit armoede te komen, is educatie en werk. V&V heeft veel geïnvesteerd in twee leerbedrijven. Daar volgen mensen een opleiding, richting ‘zorg’ of ‘hospitality’ [gastvrijheid, veelal in de horeca; CF]. Beroepen waar veel vraag naar is in Amsterdam.”

Over sexting [verspreiden van seksueel getinte teksten, foto’s of video’s van jezelf; CF] en het voorkómen daarvan, zei Hamida Lamrabti dat V&V samengewerkt heeft met Qpido, een organisatie die voorlichting geeft over seksueel grensoverschrijdend gedrag aan jongeren en ouders, voornamelijk de moeders. Waarop de ouders moeten letten, hoe ze het bespreekbaar kunnen te maken, en waar ze hulp kunnen krijgen als dat nodig is.

Daarna spraken de oprichters van GirlsConnect, mw. S. el Mazouni en mw. S. Badho. GirlsConnect biedt themabijeenkomsten over identiteitsvorming, zelfbeeld, grenzen, seksualiteit, sociale media, opvoeding en andere onderwerpen die gerelateerd zijn aan normen en waarden. Het doel is preventie: de meiden weerbaarder maken, zodat ze meer regie krijgen, zodat ze hun kwaliteiten en talenten gaan ontdekken, en zodat ze verantwoorde keuzes kunnen maken, op school, voor werk en voor vrienden.

Volgende week andere agendapunten “Uit de stadsdeelcommissie” van 10 maart.

<fotobijschrift>Marlijn van de Pol, Hamida Lamrabti en andere vertegenwoordigers van emancipatiecentra op de eerste rij.