Kruispunt van Plesmanlaan veiliger

Nieuw-West – In september gaat het stadsdeel het kruispunt van de Plesmanlaan met de oosttak van de Laan van Vlaanderen veiliger maken: 1. Het fietspad komt op iets grotere afstand van het kruispunt; 2. De oversteekplek aan de oostkant komt dichterbij het kruispunt; en 3. Er komt een zebrapad.

Eén verzoek ter verbetering van de veiligheid van overstekende fietsers wordt echter niet ingewilligd…

 

Cees Fisser (@CehabeeF)

 

Terwijl het kruispunt van de Plesmanlaan met de westtak van de Laan van Vlaanderen (LvV) voorzien is van verkeerslichten, moet het verkeer bij de oosttak van diezelfde LvV zich behelpen met een voorrangskruising. Dit voorjaar hebben bewoners van Nieuw Sloten tijdens een buurtschouw nog eens aandacht gevraagd voor de veiligheid op het kruispunt bij de oosttak, een punt dat ze ook al bij stadsdeel Slotervaart hadden aangekaart.

 

Black spot

Bij de kruising zijn de afgelopen jaren diverse ongevallen gebeurd. Vaak had dit te maken met auto’s die vanaf de Plesmanlaan rechtsaf of linksaf de LvV inreden en geen voorrang gaven aan voetgangers en fietsers die op de Plesmanlaan ‘rechtdoor’ gingen en om die reden dus voorrang hadden moeten krijgen van het afslaande verkeer. Zo’n plek waar veel ongevallen gebeuren, noemt men een “black spot”. Het gaat om locaties waar in een periode van drie jaar, zes of meer letselongevallen plaatsvinden.

Situatieschets: maatregelen die het kruispunt veiliger maken.

 

Maatregelen

Om het kruispunt veiliger te maken, gaat stadsdeel Nieuw-West drie maatregelen treffen (zie situatieschets).

1. Het fietspad op het kruispunt komt iets zuidelijker te liggen, zodat afslaand verkeer niet meteen het fietspad kruist, maar dat een paar meter verder doet. 2. Aan de oostkant van het kruispunt worden fietsers en voetgangers die de Plesmanlaan willen oversteken soms over het hoofd gezien door auto’s die uit de LvV rechtsaf de Plesmanlaan oprijden. Daarom komt die oversteekplek dichter bij het kruispunt te liggen. 3. Om de regel “rechtdoor op dezelfde weg gaat voor” extra te benadrukken, legt het stadsdeel een voetgangersoversteekplaats aan. Die geeft de voetgangers een extra – maar slechts juridische – bescherming. En het valt meer op.

Naar verwachting zal het kruispunt hierdoor veiliger worden.

 

Smalle middenberm

Tijdens de buurtschouw had één van de bewoners voor nóg een (vierde) punt aandacht gevaagd. Zij ervaart een onveilige situatie als ze op de fiets (met een kind achterop) én een kind op een eigen fietsje naast haar, vanuit de LvVl komt en de Plesmanlaan wil oversteken, linksaf richting Osdorp. Het komt (in de spits) zelden voor dat fietsers de Plesmanlaan ‘in één keer geheel’ kunnen oversteken; dus zowel de zuidelijke rijbaan richting Huizinglaan, als de noordelijke rijbaan richting rotonde Louis Davidsstraat. Meestal moeten ze ‘in tweeën’ oversteken. Nadat ze de zuidelijke rijbaan gekruist hebben, moeten ze in het midden van de weg, tussen beide rijbanen in, wachten tot er (ook) geen verkeer meer richting Louis Davidsstraat (of linksaf richting LvV) aan komt.

De middenberm ter plaatse is smal: krap2 meter(zie bij 2 de rode pijlen). Als je bedenkt dat een doorsnee fiets ongeveer 1m60 lang is, blijft er aan weerszijden slechts20 cmover. Zowel voor als achter racen (vracht)auto’s rakelings langs! Dit wordt als heel onveilig ervaren, zeker door degenen die ook een kind op een eigen fiets begeleiden.

 

Gemiste kans

Kort na de buurtschouw is het punt nog eens extra onder de aandacht gebracht van de afdeling Verkeer & Vervoer en het dagelijks bestuur. Hierop is echter geen reactie ontvangen. In het huidige plan van Nieuw-West komt er voor fietsers niet meer opstelruimte in de middenberm.

Kortom: de wijzigingen zullen ongetwijfeld een goede bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, maar het lijkt erop dat onvoldoende naar de inbreng van de ervaringsdeskundigen (= de bewoners) geluisterd is,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.