Kreuzberg van Amsterdam?

Nieuw-West – Ook buiten ons stadsdeel wordt over de ontwikkeling van Nieuw-West gesproken. Zoals vorige week in Pakhuis de Zwijger.

CeesFisser@Westerpost.nl

Wordt ons stadsdeel het ‘Kreuzberg’ van Amsterdam? Hoe zal dit stadsdeel er over tien jaar uitzien? Met die vragen kwamen mensen die wonen of werken in Nieuw-West vorige week donderdag op een netwerkbijeenkomst bij elkaar in een tjokvolle zaal in Pakhuis de Zwijger, waar ook de drie leden van het dagelijks bestuur van Nieuw-West, Achmed Baâdoud (PvdA), Erik Bobeldijk (SP) en Ronald Mauer (D66) aanwezig waren.

Beter dan Kreuzberg

Achmed Baâdoud in Pakhuis De Zwijger: “Nieuw-West biedt licht, lucht en ruimte, mét een kleurtje”

Achmed Baâdoud in Pakhuis De Zwijger: “Nieuw-West biedt licht, lucht en ruimte, mét een kleurtje”

Kreuzberg is een wijk van Berlijn met circa 140.000 inwoners, nu bekend vanwege het uitgaansleven en de politiek links-georiënteerde bevolking. Vóór de val van de Muur, was Kreuzberg vooral bekend door het grote aantal immigranten, grote armoede en hoge criminaliteitscijfers. Nu hangt er een gezellige multiculti sfeer waar vele soorten bevolkingsgroepen met elkaar samenleven (Bron: Wikipedia en Berlijn-blog). “Is of wordt Nieuw-West ook zo?”, vroeg presentator Bahram Sadeghi aan DB-voorzitter Achmed Baâdoud?

Nog vóór Baâdoud kon antwoordde, kwam portefeuillehouder Stedelijke Vernieuwing, Ronald Mauer, naar voren. Hij had de vergelijking met Kreuzberg als eerste gemaakt: “Het subjectieve veiligheidsgevoel is minder gunstig dan de objectieve criminaliteitscijfers. We zien allerlei positieve ontwikkelingen: eerst kwamen kunstenaars over de Ring [A10, CF] om zich hier te vestigen, intussen volgen studenten in grote getalen, en er zijn ook steeds meer gezinnen die hier komen wonen”. Baâdoud voegde toe: “We zijn beter dan Kreuzberg. We zijn ‘de wereld in het klein’. We bieden meer dan alleen wonen of werken. We hebben de afgelopen 10 jaar veel stappen gezet”.

Wijkmakers centraal

Daarna waren de zogeheten ‘wijkmakers’ aan de beurt. Bewoners en ondernemers die zich op allerlei manieren inzetten voor Nieuw-West. Voorafgaand aan een discussie in groepjes, stelden zij zich voor in een pitch.

– Zoals www.thebeach.nu, van initiatiefnemer Diana Krabbendam, dat samen met mensen en organisaties projecten doet die gemeenschappen sterker maken: “Samen werken aan een sociale en duurzame innovatie in de leefomgeving”.

– De springhigh.espritscholen.nl biedt onder leiding van Camyre De Adelhart Toorop een schooltype voor leerlingen van primair (vanaf 10 jaar) én voortgezet onderwijs (15 jaar): “Spring High leidt, met doorgaande leerlijnen, de leerlingen op tot de wereldburger van morgen”.

– Dylan Hyman, coördinator bij de Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (www.stwt.nl) vroeg aandacht voor de oprichting van een Kindermuseum, een schoolproject waarin kinderen leren om de theorie van lezen, schrijven en rekenen in de praktijk te brengen.

– Wie “buurtwerkplaats.noorderhof” intikt op Facebook (Fb) kan nalezen wat Tobias Krasenberg, Peik Suyling en Sander Borsje doen in die ontmoetingsplaats voor bewoners “van verschillend pluimage”. ”Het kan in Nieuw-West; hipheid importeren is voor even leuk, maar gaat ook weer over”.

– Ook de “LucasCommunity” waarvoor Redouan Boussaid zich inzet, is op Fb te vinden. In de community zitten ‘Bewoondernemers’: een mix van bewoners en ondernemers. “Wij ontwerpen niet; wij doen gewoon! We begeleiden buurtbewoners bij het opzetten van een eigen bedrijf.” (Pas op: www.lucascommunity.nl is gehackt!)

– In www.implacement.nl van Johnny van Bochove is de kern: “persoonlijke begeleiding, een sociaal hart, ervaring opdoen en leren in de praktijk”. Hij biedt diensten aan voor werknemers én werkgevers. “We willen dat iedereen uit Nieuw-West kan deelnemen aan de samenleving in Nieuw-West”.

– Bij www.LolaLuid.nl, dat staat voor Leegstands-Oplossers Amsterdam, beheren de kwartiermakers Bart van Heesch en Emilie Kröner een leegstaand pand van de gemeente Amsterdam. Zij bieden ruimte voor start-ups en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verhuur van keuken, gymzaal, theaterzaal, workshopruimte en vergaderruimte.

– Wie meer wil weten over Proefkavel Westpoort kan bij www.evadeklerk.com terecht: “In plaats van de grond te verkopen, wil Nieuw-West kijken of ook andere ontwikkeling mogelijk is, met bewoners en ondernemers in de buurt”. Zij werkt samen met Richard Gerritsen, betrokken bij www.WestsiteSlotermeer.nl.

– Op Fb vindt je meer over ‘ArivalPlace’, sociaal ondernemen in het gebied rond Station Lelylaan. Afke Kostelijk werkt samen met www.nieuw-westenwind.nl, www.vrouwenvaart.nl en www.nisa4nisa.nl.

– Over www.mijnstadstuin.nl kon Robin Van Asperen alles vertellen. Het gaat om groente en fruit die bewoners op een eigen lapje grond in de Tuinen van West kunnen verbouwen. Aan zijn discussietafel kwam ook het project van VerenigingBokrijk (zie Fb) in de wijk Nieuw Sloten ter sprake. Daar kweken buurtbewoners ook groente op een veld dat daarvoor alleen een (saai) grasveld was.

Conclusies

Na de discussies trok Baâdoud de conclusie voor Nieuw-West over 10 jaar: “Nieuw-West biedt licht, lucht en ruimte, mét kleur! […] De werkloosheid is wat mij betreft verleden tijd, o.a. omdat jongeren met startkwalificatie én met een goede Verklaring Omtrent Gedrag, terecht kunnen op Schiphol, in de haven en Westpoort. Ook zie ik een groene overkapping van de Ring A10. Ik zie de grootste drive-in van Europa, Hornbach, waar veel mensen werken. Aan de andere kant zie ik recreatie en natuur in De Oeverlanden. Ik zie het bruisende hart, het Osdorpplein, Centrum Nieuw-West. […] Amsterdam binnen de Ring is straks voor de toeristen, en Nieuw-West is echt voor de Amsterdammers!”