Krapste arbeidsmarkt in Groot Amsterdam

De werkgelegenheid in Groot Amsterdam blijft groeien en het aantalbanen neemt dit jaar en volgend jaar toe met 50.000. Veel werkzoekenden hebbende afgelopen twee jaar weer een baan gevonden. Het aantal lopendeWW-uitkeringen daalt al geruime tijd en komt eind oktober uit op 20.428. Datzijn 392 WW-uitkeringen minder dan in september. De arbeidsmarktregio GrootAmsterdam kent inmiddels de krapste arbeidsmarkt van Nederland.

Ook
mensen die het tijdens de economische crisis extra zwaar hadden, zoals 50-plussers,
lager opgeleiden en personen met een arbeidsbeperking nemen weer vaker deel aan
de arbeidsmarkt. De krapte heeft tot gevolg dat werkgevers steeds meer moeite
hebben om hun vacatures vervuld te krijgen. Veel werkzoekenden matchen namelijk
niet een-op-een met de openstaande vacatures.

Grootste krapte bij bouw/techniek en ICT
De krapte op de Groot Amsterdamse arbeidsmarkt is in vrijwel alle sectorenmerkbaar. ICT en de techniek spannen de kroon, de arbeidsmarkt is zeer krap indeze sectoren. Zo zijn ICT-werkgevers op zoek naar programmeurs,securityspecialisten en gebruikersondersteuners. In de bouw is veel vraag naartechnisch geschoold personeel zoals schilders, electriciens en hulparbeidersbouw. Ook de transport en logistiek en de zorg kampen met personeelstekorten.De creatieve– en taalkundige sector is de enige sector in Groot Amsterdam waarvrijwel geen personeelstekorten zijn.

Oplossingsrichtingen voorkrapte
Werkzoekenden die lastig werk kunnen vinden in hun oude beroep of die eenloopbaanswitch ambiëren, kunnen overwegen zich te laten om of- bijscholen naareen ander beroep. Werkgevers die moeite hebben om geschikt personeel te vindenkunnen kijken naar oplossingen zoals intensiever werven, het anders organiserenvan werk of het aanpassen van de functie-eisen. Meer informatie hierover is tevinden in de onlangs verschenen publicatie Regio in Beeld.

Meerinformatie over de arbeidsmarkt vindt u hier