Kosten uitvaart vaak hoger dan gedacht

De kosten van een uitvaart vallen vaak hoger uit dan door de nabestaanden wordt gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Ook een enquête van Uitvaartverzekering.nl bevestigt de resultaten.

Volgens het Nibud kost een uitvaart gemiddeld 7.500 euro. Al zijn de daadwerkelijke kosten sterk afhankelijk van de wensen die de nabestaanden er op nahouden.

Onderschat

Er veel Nederlanders die de kosten van een uitvaart onderschatten. Met name jongvolwassenen schatten de kosten veel lager in dan het gemiddelde van 7.500 euro. 65 procent van hen schat de kosten in op minder dan 6.000 euro. 50-plussers zijn wat dat betreft beter op de hoogte. Zij schatten de kosten in op gemiddeld 7.786 euro, wat in de buurt van het gemiddelde zit.

Ondanks dat de uitvaartkosten bij veel Nederlanders worden onderschat, wil 60 procent van hen voorkomen dat hun nabestaanden worden opgezadeld met de kosten van hun eigen uitvaart.

Financiering

De kosten van een uitvaart zijn op verschillende manieren te financieren, bijvoorbeeld met spaargeld of een uitvaartverzekering. Via verschillende websites kunt u uitvaartverzekeringen vergelijken op premie, type verzekering en verzekerd bedrag.

Er zijn ook mensen die de overwaarde van hun woning ter beschikking stellen voor de financiering van de uitvaart. Het nadeel hiervan is dat de financiële middelen vaak niet op tijd beschikbaar zijn om de crematie of begrafenis te bekostigen.

Inschatting kosten

Houdt bij het inschatten van de uitvaartkosten (en dus het te verzekeren bedrag) rekening met uw eigen wensen rondom de uitvaart. Misschien vindt u het belangrijk om gecremeerd of begraven te worden op duurzame wijze. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

Bij een begrafenis kan het van belang zijn om de grafkosten in de regio vooraf uit te pluizen. Hier kan afhankelijk van de begraafplaats en het type graf enorm veel verschil in zitten.