Koppelklaverjassen

Op 28 maart is er weer koppelklaverjassen in het parochiehuis in Sloten. Het gaat weer om leuke prijzen en de opbrengst is voor de Pancratiuskerk. Deelname is
€ 2,50  P/P en na het kaarten is er een verloting. Kom gezellig meedoen